Suomen historiaa  |  History of Finland
( www.nba.fi/NATMUS/Linkit.htm )


Suomi kuului ennen

Finland used to belong      
Ruotsiin. to Sweden.    
Turku oli silloin Turku was then    www.turku.fi
tärkeä kaupunki. an important city.    
        
1807-1809 oli Suomen sota. In 1807-09, the War on     
Finland was waged.    
      
Venäjä voitti Ruotsin sodassa, Russia defeated Sweden in the war,    
ja Suomesta tuli Venäjän osa. and Finland became part of Russia.    
Suomessa oli autonomia. Finland was autonomous.    
        
Suomesta tuli itsenäinen Finland became independent   www.eduskunta.fi
vuonna 1917. in the year 1917.    
       
Suomen itsenäisyyspäivä Finland's independence day     
on 6.12. is 6 December.    
       
Suomen ensimmäinen  The first President   www.tpk.fi
presidentti oli K. J. Ståhlberg. of Finland was K.J.Ståhlberg.    
        
Suomen (tasavallan) The present President of   www.finland.fi/news
nykyinen presidentti the Republic of Finland    
on Tarja Halonen is Tarja Halonen   www.presidentti.fi
   
ja nykyinen and the present   www.tpk.fi/netcomm
pääministeri on Prime  Minister is    www.vn.fi
Matti Vanhanen. Matti Vanhanen.   www.eduskunta.fi
 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners