Suomi  |  Finland


Suomi on melko suuri
Finland is a rather big country www.mek.fi
maa Pohjois-Euroopassa. in the north of Europe.  
    
Suomessa on The population of Finland is www.finland.fi
yli 5 miljoonaa asukasta. somewhat over five million.   
   
Suomi kuuluu  Finland is a member of the   europa.eu.int 
Euroopan unioniin. European Union.   
 
Suomessa on puhdas ilma. The air is pure in Finland. www.fmi.fi
   
Suomi on kaunis maa.  Finland is a beautiful country. www.lomasuomi.fi

 

 

 

 
Suomessa on paljon metsää There are vast forests and www.metsa.fi
ja yli 180 000 järveä. over 180,000 lakes in Finland.  
    
    
Talvella on melko kylmää. It is pretty cold in the winter.  
Joskus voi olla yli There may at times be over  
-30°C (astetta) pakkasta. minus 30°C (degrees).  
    

 
    
Talvella sataa paljon lunta. In the wintertime, it is snowing a lot.  
      

 
     
Kesällä on lämmin. It is warm in summer.  
Aurinko paistaa. The sun is shining.  
On ihan kiva ilma. The weather is just nice.  
     

 
     
Suomen lippu on sininen  The flag of Finland is blue  
ja valkoinen. and white.  
     

 
     
Sauna on hyvin tärkeä asia The sauna is a very important www.sauna.fi
Suomessa. thing in Finland.  

 


[Suomen Saunaseuran arkisto]

 

 
Pohjois-Suomessa Lapland is in the www.lapland.fi
on Lappi. north of Finland.  
Lapissa asuu In Lapland there are  
saamelaisia.  Saame people. www.ylei.fi/samiradio
Ja tietysti - myös And of course Santa www.korvatunturi.fi
joulupukki asuu Lapissa. Claus lives in Lapland, too.  
     

 
    
Kesällä Suomessa on In summer, there are   
paljon erilaisia many different  
festivaaleja. festivals in Finland. www.festivals.fi
Esimerkiksi Porissa on For example, in Pori there is  www.pori.fi
jazz-festivaalit ja a Jazz Festival, and  
Savonlinnassa on in Savonlinna there is www.savonlinna.fi
oopperajuhlat an Opera Festival  
kesällä. in summer.   
Kuopiossa on joka kesä In Kuopio, there is a www.kuopio.fi
"Kuopio tanssii ja soi" "Kuopio Dance Festival"  
- festivaali. every summer.  
     
Suomessa on kaksi Finland has two  
virallista kieltä, official languages,  
suomi ja ruotsi. Finnish and Swedish.  
Alle 6 % puhuu ruotsia Less than 6% speak Swedish  www.hurrar.net
äidinkielenä. as their mother language.  
     
Ahvenanmaa on suuri saari The Åland Islands are situated www.aland.fi
Suomen ja Ruotsin välillä. between Finland and Sweden.   
Se kuuluu The province belongs  
Suomeen. to Finland.  
Ahvenanmaalla kaikki  In the Åland Islands, everyone   
puhuvat ruotsia. speaks Swedish.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners