Kuukaudet ja järjestysluvut  |  Months and ordinal numbers


Kuukaudet | Months

tammikuu January tammikuussa in January
helmikuu February helmikuussa in February
maaliskuu March maaliskuussa in March
huhtikuu April huhtikuussa in April
toukokuu May toukokuussa in May
kesäkuu June kesäkuussa in June
heinäkuu July heinäkuussa in July
elokuu August elokuussa in August
syyskuu September syyskuussa in September
lokakuu October lokakuussa in October
marraskuu November marraskuussa in November
joulukuu December joulukuussa in December

 

Tänään on 5. (viides) maaliskuuta 
2001.
[ partitiivi]

Today is the fifth of March 2001.
Tänään on 15. (viidestoista) 
helmikuuta 2001.

Today is the fifteenth of February 2001.

 

Järjestysluvut | Ordinals

     
1. ensimmäinen (first)
2. toinen (second)
3. kolmas (third)
4. neljäs (fourth)
5. viides ...  
6. kuudes    
7. seitsemäs    
8. kahdeksas    
9. yhdeksäs    
       
   
10. kymmenes 20. kahdeskymmenes
11. yhdestoista 21. kahdeskymmenesensimmäinen
12. kahdestoista 22. kahdeskymmenestoinen
13. kolmastoista 23. kahdeskymmeneskolmas
14. neljästoista 24. kahdeskymmenesneljäs
15. viidestoista 25. kahdeskymmenesviides
16. kuudestoista 26. kahdeskymmeneskuudes
17. seitsemästoista 27. kahdeskymmenesseitsemäs
18. kahdeksastoista 28. kahdeskymmeneskahdeksas
19. yhdeksästoista 29. kahdeskymmenesyhdeksäs
       
     
30. kolmaskymmenes    
31. kolmaskymmenesensimmäinen    
       


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners