Kysymyssanat   |   Interrogatives


Kuka?Who? 
Kuka soittaa?Who is calling? 
Kuka hän on?Who is he? 
Kuka tulee huomenna?Who is coming tomorrow? 
    
Mikä?What? 
Mikä tämä on?What is this? 
Se on sanakirja.It is a dictionary. 
Mikä on sinun osoitteesi?What is your address?www.nls.fi
Mikä on sinun puhelinnumerosi?What is your phone number?www.elisa.fi
  
Mitä?What? 
Mitä sinä otat? What do you take? 
Mitä kieltä sinä puhut?What language do you speak?  
Mitä kuuluu?How are you? 
   
Missä?Where? / In What? 
Missä sinä asut?Where do you live? 
Missä hotellissa sinä
asut?
What hotel do you live in?www.cumulus.fi
Missä sinä olet työssä?Where do you work?www.mol.fi
  
Mistä?From where? / What? 
Mistä sinä tulet?Where do you come from? 
Mistä kaupungista sinä olet kotoisin?What city are you from? 
Mistä he puhuvat?What are they talking about? 
  
Mihin?Where? 
Mihin sinä menet?Where are you going? 
Mihin he lähtevät?Where are they going? 
  
Miksi?Why? 
Miksi hän ei tule?Why isn't he coming? 
Miksi hän ei soita?Why doesn't he phone? 
  
Minkä maalainen?  
Minkä maalainen sinä olet?Which country are you from? 
/ Where do you come from?
www.uvi.fi
   
  
Kuinka?How? 
Kuinka vanha sinä olet?How old are you? 
Kuinka monta?How many? 
Kuinka paljon?How much? 
Kuinka kauan?How long? 
Kuinka usein?How often? 
  
Miten?How? 
Miten sinä puhut suomea?How is your Finnish? 
Miten sinä menet sinne?How do you get there? 
  
Milloin?When? 
Milloin sinä tulet?When will you come? 
Milloin sinä heräät?When do you wake up? 
  
Millainen?What ... like? 
Millainen ilma tänään on?What is the weather like today?www.fmi.fi
   


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners