Numerot   |  Numbers         
0 nolla        
1 yksi 11 yksitoista 21 kaksikymmentäyksi
2 kaksi 12 kaksitoista 22 kaksikymmentäkaksi
3 kolme 13 kolmetoista 23 kaksikymmentäkolme
4 neljä 14 neljätoista 24 kaksikymmentäneljä
5 viisi 15 viisitoista 25 kaksikymmentäviisi
6 kuusi 16 kuusitoista 26 kaksikymmentäkuusi
7 seitsemän 17 seitsemäntoista 27 kaksikymmentäseitsemän
8 kahdeksan 18 kahdeksantoista 28 kaksikymmentäkahdeksan
9 yhdeksän 19 yhdeksäntoista 29 kaksikymmentäyhdeksän
10 kymmenen 20 kaksikymmentä 30 kolmekymmentä
           
     
31 kolmekymmentäyksi
100
  sata
32 kolmekymmentäkaksi
200
  kaksisataa
40 neljäkymmentä
259
  kaksisataaviisikymmentäyhdeksän
50 viisikymmentä
 
60 kuusikymmentä
1000
  tuhat
70 seitsemänkymmentä
2000
  kaksituhatta
80 kahdeksankymmentä
10 000
  kymmenentuhatta
90 yhdeksänkymmentä
100 000
  satatuhatta
   
1 000 000
miljoona
       
2 000 000
kaksi miljoonaa

harjoittele | excercise >>Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners