Hei! | Hello!


 
Hei!
Hello!  
Minä olen Marjukka Kenttälä. I'm Marjukka Kenttälä.  
Minä olen suomalainen. I am a Finn.  
Minä asun Suomessa. I live in Finland. www.finland.fi
    
 
    
Suomi on melko suuri maa. Finland is a rather big country. www.mek.fi
   
 
    
Tämä on Helsinki. This is Helsinki. www.hel.fi
Helsinki on Suomen pääkaupunki. Helsinki is the capital of Finland.  
Helsinki on kaunis kaupunki,  Helsinki is a beautiful city,   
vai mitä? isn't it?  
Minä asun Helsingissä. I live in Helsinki.  
    
Minä puhun suomea, ruotsia, I speak Finnish, Swedish,  
englantia, saksaa ja English, German and  
vähän espanjaa. a little Spanish.  
   www.mol.fi
www.helsinki.fi
Minä olen työssä I work at the
Helsingin yliopistossa. University of Helsinki. www.akava.fi
Minä olen opettaja. I am a teacher.  

 

 
Saanko esitellä? May I introduce?  
Tässä on ystäväni Jan Wagner. This is my friend Jan Wagner.  
Hän on opiskelija. He is a student.  
Hän opiskelee Teknillisessä  He is studying at the Helsinki  
korkeakoulussa. University of Technology.
    

www.hut.fi/
~jwagner/

- Hauska tutustua.

- Pleased to meet you.
 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners