Diftongit  |  Diphthonge


aiaika die Zeit äykäydä gehen (wohin)
oikoira ein Hund öyköyhä arm
uiuida schwimmen
          
äiäiti eine Mutter iuhiukan ein bischen
öiöisin nachts euneula eine Nadel
yihyi igitt      
          
iekieli die Sprache/
Zunge
uotuoli ein Stuhl
eikeino ein Weg/
Möglichkeit
syödä essen
    
aukaunis schön
oukoulu eine Schule
 


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners