Tärkeitä sanoja  |  Wichtige Wörter
[ Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 ]


Persoonapronominit

minä ich  me wir
sinä du  te ihr
hän er/sie
('se' = es)
 he sie

 

ei nein
kyllä ja
      
hyvä gut (Adjektiv)
hyvin gut (Adverb)
     
huono schlecht (Adjektiv)
huonosti schlecht (Adverb)
     
kiitos danke
ei kiitos nein danke
     
paljon viel
vähän wenig
     
usein oft
joskus manchmal
harvoin selten
     
yleensä allgemein, normalerweise
tavallisesti üblich
     
aina immer
ei koskaan nie
     
     
ei kukaan niemand
ei mitään nichts
ei (mitään) muuta sonst nichts, nichts mehr
     
koko ganze(s)
kaikki alle(s)
     
koko päivän den ganzen Tag
kaikki tavarat alle Sachen
     
ehkä vielleicht
voi olla kann sein
     
myös auch
ei myöskään auch nicht
minä myös
= minäkin
ich auch,
ich auch
myös = '-kin' ... + auch
     
tietysti natürlich
totta kai (aber) natürlich
      


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners