Suomalaisia nimiä  |  Finnische Name


Naisten nimiä
Frauennamen
   Miesten nimiä
Männernamen
Katja Mikkonen   Erkki Halonen
Kirsi Koskinen   Mikko Mäkinen
Leena Immonen   Risto Kuutti
Elina Pyykkö   Tero Laine
Marja Nieminen   Pertti Järvinen
Reetta Turpeinen   Veikko Huhtinen
Katri Korhonen   Harri Torikka
Päivi Lappalainen   Keijo Virtanen
Saila Hietanen   Timo Lahtinen


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners