Kuukaudet ja järjestysluvut  |  Monate und Ordnungszahlen


Kuukaudet | Monate

tammikuu Januar tammikuussa im Januar
helmikuu Februar helmikuussa im Februar
maaliskuu März maaliskuussa im März
huhtikuu April huhtikuussa im April
toukokuu Mai toukokuussa im Mai
kesäkuu Juni kesäkuussa im Juni
heinäkuu Juli heinäkuussa im Juli
elokuu August elokuussa im August
syyskuu September syyskuussa im September
lokakuu Oktober lokakuussa im Oktober
marraskuu November marraskuussa im November
joulukuu Dezember joulukuussa im Dezember

 

Tänään on 5. (viides) maaliskuuta 
2001.
[ partitiivi]

Today is the fifth of March 2001.
Tänään on 15. (viidestoista) 
helmikuuta 2001.

Today is the fifteenth of February 2001.

 

Järjestysluvut | Ordnungszahlen

     
1. ensimmäinen der/die/das erste
2. toinen ... zweite
3. kolmas ... dritte
4. neljäs ... vierte
5. viides ...  
6. kuudes    
7. seitsemäs    
8. kahdeksas     
9. yhdeksäs     
       
   
10. kymmenes 20. kahdeskymmenes
11. yhdestoista 21. kahdeskymmenesensimmäinen
12. kahdestoista 22. kahdeskymmenestoinen
13. kolmastoista 23. kahdeskymmeneskolmas
14. neljästoista 24. kahdeskymmenesneljäs
15. viidestoista 25. kahdeskymmenesviides
16. kuudestoista 26. kahdeskymmeneskuudes
17. seitsemästoista 27. kahdeskymmenesseitsemäs
18. kahdeksastoista 28. kahdeskymmeneskahdeksas
19. yhdeksästoista 29. kahdeskymmenesyhdeksäs
        
     
30. kolmaskymmenes     
31. kolmaskymmenesensimmäinen     
       


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners