Hei! | Hallo!


 
Hei!
Hallo!  
Minä olen Marjukka Kenttälä. Ich heisse Marjukka Kenttälä.  
Minä olen suomalainen. Ich bin Finnin.  
Minä asun Suomessa. Ich wohne in Finnland. www.finland.fi
    
 
    
Suomi on melko Finnland ist ein  
suuri maa. relativ grosses Land. www.mek.fi
   
 
    
Tämä on Helsinki. Das ist Helsinki. www.hel.fi
Helsinki on Suomen Helsinki ist die  
pääkaupunki. Hauptstadt von Finnland.  
Helsinki on kaunis kaupunki,  Helsinki ist eine schöne Stadt,   
vai mitä? nicht wahr?  
Minä asun Helsingissä. Ich wohne in Helsinki.  
    
Minä puhun suomea, ruotsia, Ich spreche Finnisch, Schwedisch,  
englantia, saksaa ja Englisch, Deutsch und  
vähän espanjaa. ein bischen Spanisch.  
   www.mol.fi
www.helsinki.fi
Minä olen työssä Ich arbeite an der
Helsingin yliopistossa. Universität Helsinki. www.akava.fi
Minä olen opettaja. Ich bin Lehrerin.  

 

 
Saanko esitellä? Darf ich vorstellen?  
Tässä on ystäväni Jan Wagner. Das ist mein Freund Jan Wagner.  
Hän on opiskelija. Er ist Student.  
Hän opiskelee Teknillisessä  Er studiert an der Technischen  
korkeakoulussa. Hochschule.
    

www.hut.fi/
~jwagner/

- Hauska tutustua.

- Freut mich dich kennen zu lernen.
 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234
This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners