Deutsche virtuelle Grammatik 
 

  Innehållsöversikt           
DvG i ett nötskal
Substantiv
Adjektiv
Verb
Prepositioner
Pronomen
Ordföljd
   
Tekniska anvisningar och datorinställningar
Lösungsschlüssel

12-01-09