Grammatik

 

Övningar 

Ordföljd

I jämförelse med t.ex. engelskan är tyskans ordföljd rätt fri. Endast subjektets och predikatets plats är noggrant definierade.

Ordföljd i huvudsats

I en påståendesats och en frågesats med frågeord står det böjda (finita) predikatsverbet andra plats. Likaså i en mening som börjar med ett citat eller en bisats. Subjektet står antingen i satsens början eller genast efter verbet.

Mein Bruder Klaus

spielt

Golf.

Vor drei Tagen

fuhr

er nach Spanien.

Warum

gefällt

es ihm wohl dort so gut?

„Es ist ganz toll hier“,

schrieb

er mir.

Wenn er Geld hat,

möchte

er nächstes Jahr auch dorthin.


Predikatsverbet består ofta av två delar. I så fall står predikatets oböjda (infinita) former sist i satsen (dvs. första delen av skiljbara verb, infinitiv, perfekt particip). Predikatets båda delar bildar då den för tyskan typiska satsramen.

In Spanien

nimmt

Klaus an einem Golfkurs für Fortgeschrittene

teil.

Er

wird

dort von einem eigenen Trainer

betreut.

So

kann

er sich als Spieler immer weiter

entwickeln.

Außerdem

fährt

er jeden Tag zwei Stunden

Rad.

Zwei E-Mails

hat

er mir schon

geschickt.

 

Obs!

Utanför satsramen placeras vanligen zu + infinitiv (Es hat schon aufgehört zu regnen). 


I fråge- och uppmaningssatser kan det böjda predikatsverbet också stå först.

Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?

Nehmen Sie doch bitte Platz!


Ordföljd i bisats

I en bisats står det böjda predikatsverbet sist. Övriga delar av predikatet står omedelbart framför det böjda verbet. Subjektet står vanligen genast efter det uttryck som inleder bisatsen.

Kommen Sie zu uns, wenn Sie Zeit haben.

Weißt du, wann der Bus nach Erfurt abfährt?

Da kommt schon der Bus, mit dem du fahren kannst.

Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich über dein Geschenk gefreut habe.

 

Obs!

I en bisats förblir de skiljbara verbens delar ihop. 

Reflexivpronomenet flyttar inte tillsammans med verbet till slutet av satsen utan blir kvar vid subjektet. 

Bisatser är:

satser som inleds av underordnande konjunktion (sv subjunktion) t.ex. dass, weil, als. 

indirekta frågesatser (som börjar med frågeord eller ob)  

relativa bisatser 

 Vanliga underordnande konjunktioner (sv subjunktioner):

als

då, när  (enstaka handling i förfluten tid)

bevor

förrän, innan

dass

att

nachdem

efter det att

ob

om

obwohl

fastän

weil

eftersom

wenn

då, när; om

I en bisats inleds satsramen av en konjunktion, ett relativpronomen eller ett frågeord och och avslutas med verbet.

Als ich klein war, wollte ich Polizist werden.

Då jag var liten ville jag bli polis.

Wenn du kommst, gehen wir essen.

Då du kommer går vi och äter.

Immer wenn ich in Deutschland war, besuchte ich meine Oma.

Alltid då jag var i Tyskland hälsade jag på min farmor.

Ich bin nicht sicher, ob Peter noch kommt.

Jag är inte säker på om Peter kommer ännu.
Hoffentlich kommt er, bevor die Vorstellung beginnt. Förhoppningsvis kommer han innan föreställningen börjar.
Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast.
Är det där pojken som du såg i går?

Weißt du, wer der Mann da ist?

Vet du vem den där mannen är?

 Adverbialens placering i satsen

Adverbial (satsdelar som anger tid, plats, orsak mm.) placeras vanligen enligt följande princip: tid / orsak före plats/ sätt. 

 

tid

orsak

plats

sätt

 

Der Lehrer hat

heute Morgen

aus gutem Grund

in der Klasse

laut

geschimpft.

 

17-9-2007