Grammatik
 

Harjoitukset 

Preesens

Käyttö

Saksassa preesensiä käytetään pääosin samalla tavalla kuin suomessa: Verbin aikamuotona on preesens

kun ilmaistaan jotakin tapahtuvan nyt tai tulevaisuudessa

Heute regnet es mehr als gestern. Tänään sataa enemmän kuin eilen.
Sie kommt morgen. Hän tulee huomenna.


kun kyse on toistuvista tapahtumista tai yleispätevistä toteamuksista.

Privatbriefe schreibe ich immer mit der Hand. Yksityiskirjeet kirjoitan aina käsin.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa.

Huomaa seuraava ero saksan ja suomen aikamuotojen käytössä! Saksassa käytetään preesensiä myös kerrottaessa menneen ajan tapahtumista silloin, kun verbin ilmaisema tekeminen jatkuu tälläkin hetkellä. Suomessa tässä yhteydessä käytetään perfektiä.

Ich wohne (schon) 40 Jahre in Finnland. Olen asunut Suomessa jo 40 vuotta (ja asun edelleenkin)
Seit wann studieren Sie (studierst du) Deutsch? /
Wie lange studieren Sie (studierst du) schon Deutsch?
Kuinka kauan olet opiskellut saksaa? (opinnot jatkuvat edelleen)
Sie arbeitet seit 1995 an unserem Institut. Hän on työskennellyt laitoksellamme  vuodesta 1995 (ja työskentelee nytkin siellä )

Preesensin muodostus

Heikkojen verbien preesens muodostetaan verbin vartalosta ja persoonapäätteestä.

lachen arbeiten reisen
ich lache ich arbeite ich reise
du lachst du arbeitest du reist
er lacht sie arbeitet er reist
wir lachen wir arbeiten wir reisen
ihr lacht ihr arbeitet ihr reist
sie lachen sie arbeiten sie reisen
Sie lachen Sie arbeiten Sie reisen

Vahvojen verbien preesens muodostetaan muuten samalla tavalla, mutta joidenkin vahvojen verbien vartalon vokaali (ja joskus konsonanttikin) muuttuu yksikön toisessa ja kolmannessa persoonassa.

Seuraavat vokaalimuutokset ovat mahdollisia: e -> i(e),  a -> ä,  au -> äu,  o -> ö.

nehmen lesen fahren laufen gehen
ich nehme ich lese ich fahre ich laufe ich gehe
du nimmst du liest du fährst du läufst du gehst
sie nimmt er liest sie fährt er läuft sie geht
wir nehmen wir lesen wir fahren wir laufen wir gehen
ihr nehmt ihr lest ihr fahrt ihr lauft ihr geht
sie nehmen sie lesen sie fahren sie laufen sie gehen
Sie nehmen Sie lesen Sie fahren Sie laufen Sie gehen


Verbit haben, sein, werden
ja wissen 

Haben
-verbin yksikön toisessa ja kolmannessa persoonassa b-kirjain katoaa.

Verbin sein preesenstaivutus on täysin epäsäännöllinen.

Werden on epäsäännöllinen yksikön toisessa ja kolmannessa persoonassa.  Modaaliverbit ja verbi wissen jäävät puolestaan

ilman persoonapäätettä yksikön ensimmäisessä ja kolmannessa persoonassa. Lisäksi niissä tapahtuu vokaalimuutos kaikissa kolmessa yksikön persoonamuodossa (paitsi sollen-verbillä).
 

haben sein werden
ich habe ich bin ich werde
du hast du bist du wirst
es hat er ist sie wird
wir haben wir sind wir werden
ihr habt ihr seid ihr werdet
sie haben sie sind sie werden
Sie haben Sie sind Sie werden


Modaaliapuverbit

 
dürfen können mögen müssen sollen wollen
ich darf ich kann ich mag ich muss ich soll ich will
du darfst du kannst du magst du musst du sollst du willst
er darf sie kann es mag er muss sie soll es will
wir dürfen wir können wir mögen wir müssen wir sollen wir wollen
ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr müsst ihr sollt ihr wollt
sie dürfen sie können sie mögen sie müssen sie sollen sie wollen
Sie dürfen Sie können Sie mögen Sie müssen Sie sollen Sie wollen

 

Modaaliverbien tapaan taipuu myös verbi wissen:
wissen 
ich weiß
du weißt
er weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen