Grammatik
 

harjoituksia

KONDITIONAALI

Suomen kielen konditionaalia vastaavia rakenteita on saksassa kaksi:

würde + infinitiivi –rakenne  sekä 

  konjunktiivin imperfektimuoto.

Niitä käytetään mm. ehtoa ilmaisevissa lauseissa sekä kohteliaissa pyynnöissä ja kehotuksissa.

Ich würde dir gern  mein Auto leihen, wenn ich es nicht selber brauchen würde.    Lainaisin sinulle mielelläni autoani, ellen tarvitsisi sitä itse.
Könnten Sie mir bitte ein bisschen helfen?     Voisitte vähän auttaa minua?

 
Ich wäre froh, wenn ich etwas mehr Freizeit hätte. Olisin iloinen, jos minulla olisi vähän enemmän vapaa-aikaa.
 

Näistä kahdesta rakenteesta würde + infinitiivi on nykysaksassa tavallisempi. Sitä käytetään useimpien verbien yhteydessä.

Taivutus eri persoonamuodoissa:
ich würde reisen minä matkustaisin
du würdest sinä matkustaisit
er, sie, es würde hän matkustaisi
wir würden me matkustaisimme
ihr würdet te matkustaisitte
sie, Sie würden he matkustavat
Te  matkustaisitte
 

Konjunktiivin imperfektiä käytetään nykyään lähinnä vain verbeistä haben, sein ja werden sekä modaaliverbeistä (können, müssen jne.) sekä joistakin muista tavallisista verbeistä kuten wissen ja kommen. Nimensä mukaisesti konjunktiivin imperfekti muistuttaa muodoltaan tavanomaista (= indikatiivin) imperfektimuotoa:

Epäsäännöllisten verbien kuten esim. verbien haben tai wissen konjunktiivin imperfekti on muuten samanlainen kuin indikatiivin imperfekti, mutta siihen tulee lisäksi umlaut. Modaaliverbeillä sollen ja wollen umlaut kuitenkin puuttuu.

Möchten Sie etwas trinken?      Haluaisitteko jotakin juotavaa?
Ich hätte gern ein Glas Weißwein.     Ottaisin lasillisen valkoviiniä.
Wenn ich nur wüsste, was ich machen sollte. Kunpa vain tietäisin, mitä minun pitäisi tehdä.

Vahvojen verbien konjunktiivin imperfekti = indikatiivin imperfekti + tunnus -e  (+ umlaut jos verbin vartalon vokaali on a, o tai u)

Es wäre schön, wenn er diesmal rechtzeitig. Olisi mukavaa, jos hän tällä kertaa tulisi ajoissa.

Taivutus eri persoonissa:

ich hätte wäre könnte    käme
du hättest wärest könntest  kämest
er, sie, es hätte wäre könnte käme
wir hätten wären könnten kämen
ihr         hättet wäret könntet kämet
sie, Sie hätten wären könnten kämen

Heikkojen (= säännöllisesti taipuvien) verbien konjunktiivin imperfekti on täysin identtinen indikatiivin imperfektin kanssa. Siksi heikkojen verbien konjunktiivimuotojen sijasta käytetään aina würde + infinitiivi-rakennetta.

Menneessä aikamuodossa käytetään kaikista verbeistä ns. konjunktiivin pluskvamperfektimuotoa.

Wenn ich im Lotto gewonnen hättewäre ich in die Karibik gefahren.      Jos olisin voittanut lotossa, olisin matkustanut Karibialle.

16-04-2007