Deutsche virtuelle Grammatik

Substantiv
 

  Regler Övningar
Genus
Plural
Geografiska namn
KasusKommentarer är alltid välkomna!