Grammatik

Övningar

Pluralbildning

I tyskan finns det fem olika pluraländelser. Ibland förekommer en vokalförändring i pluralis (Umlaut):

a => ä,   au => äu,   o => ö,  u => ü

Reglerna förklarar inte allt men de kan hjälpa vid inlärningen. Det är ändå bäst att alltid lära sig pluraländelsen tillsammans med substantivet.

Pluraländelsen -e
De flesta maskulina och neutrala substantiv har pluraländelsen -e. Maskulinerna har vanligen omljud, medan neutrerna saknar omljud.

Dessutom finns det några få femininer som har pluraländelsen -e med omljud.

Singularis Pluralis
der Baum die Bäume
das Brot die Brote
das Sortiment die Sortimente
die Stadt die Städte
die Hand die Hände
die Nacht die Nächte
die Wand die Wände

Pluraländelsen -er
Ganska få substantiv, främst neutrer, några maskuliner, men inga femininer har pluraländelsen -er. Alla med a, o, u i stammen får omljud.

Singularis Pluralis
das Dorf die Dörfer
der Wald die Wälder
das Fach die Fächer

Ingen pluraländelse
Maskuliner och neutrer på -el, -en, -er har ingen pluraländelse, vanligen inte heller omljud. Till den här gruppen hör också neutrer på -chen och -lein

Singularis Pluralis
der Arbeiter die Arbeiter
der Wagen die Wagen
das Mädchen die Mädchen
das Fräulein die Fräulein
der Computer die Computer
der Container die Container
das Treffen die Treffen

Pluraländelsen -n, -en
De flesta femininer har pluraländelsen -n eller -en utan omljud.

Många lånord får denna ändelse t.ex. feminina lånord på -anz, -enz, -ie, -ek, -ik, -ion, -ur, -tät och neutra på -(i)um

Pluraländelsen -n eller -en får också sk. ”svaga maskuliner”, t.ex. der Junge. Hit hör även maskulina lånord på -ant, -ent, -ist. (Dessa har ändelsen -n eller -en också i ackusativ, dativ och genitiv singularis). Likaså har maskulina lånord på -or pluraländelsen -en.

Singularis Pluralis
die Zeitung die Zeitungen
die Blume die Blumen
die Antwort die Antworten
die Studentin die Studentinnen
die Organisation die Organisationen
die Bibliothek die Bibliotheken
die Differenz die Differenzen
der Kunde die Kunden
der Kollege die Kollegen
der Tourist die Touristen
der Student die Studenten
der Praktikant die Praktikanten
der Professor die Professoren
das Zentrum die Zentren

Pluraländelsen -s
Nyare lånord främst av engelskt eller franskt ursprung har ofta pluraländelsen -s  

Singularis Pluralis
das Hotel die Hotels
die Bar die Bars
das Handy die Handys
das Auto die Autos