Grammatik 
 

Harjoitukset

Substantiivien monikko

Saksassa on viisi erilaista monikonpäätettä. Lisäksi monilla substantiiveilla  vartalon vokaali muuttuu eli ne saavat ns. umlautin:

a => ä,   au => äu,   o => ö,  u => ü


Vaikka monikonmuodostusta koskevat säännöt eivät kaikkia tapauksia selitäkään, niistä on hyötyä uuden sanaston opiskelussa. Substantiivin monikkomuoto kannattaa aina opetella yhdessä yksikkömuodon kanssa.

Pääte –e
Useimmilla maskuliini- ja neutrisukuisilla substantiiveilla on monikossa pääte
-e. Maskuliineilla on tavallisesti myös umlaut, neutreilta se sen sijaan puuttuu.

Saksassa on lisäksi joitakin feminiinisukuisia substantiiveja, joilla on monikossa
e-pääte ja umlaut.

Yksikkö Monikko
der Baum die Bäume
das Brot die Brote
das Sortiment die Sortimente
die Stadt die Städte
die Hand die Hände
die Nacht die Nächte
die Wand die Wände

Pääte -er
-
er-päätteen saa monikossa vain pieni joukko substantiiveja. Niistä suurin osa on neutreja, muutamat maskuliineja, mutta ei yhtään feminiiniä. Kaikki substantiivit, joiden vartalossa on vokaali a, o tai u, saavat monikossa umlautin.

Yksikkö Monikko
das Dorf die Dörfer
der Wald die Wälder
das Fach die Fächer

Ei mitään päätettä
-
el-, -en-, ja -er-päätteiset neutrit ja maskuliinit ovat monikossa päätteettömiä, eikä niissä yleensä ole myöskään umlautia. Myös  -chen ja -lein -päätteiset neutrit kuuluvat tähän ryhmään.

Yksikkö Monikko
der Arbeiter die Arbeiter
der Wagen die Wagen
das Mädchen die Mädchen
das Fräulein die Fräulein
der Computer die Computer
der Container die Container
das Treffen die Treffen

Pääte -n, -en
Useimmat feminiinit saavat monikossa päätteen -n tai -en. Tähän monikonpäätteeseen ei koskaan liity umlautia.

Tämän päätteen saavat myös -anz, -enz, -ie, -ek, -ik, -ion, -ur, -tät -loppuiset feminiinit sekä -(i)um -päätteiset neutrit.

Monikonpäätteen -n tai -en saavat myös ns. ”heikot maskuliinit” kuten der Junge. Tähän ryhmään kuuluvat myös -ant, -ent ja -ist -päätteiset maskuliinisukuiset lainasanat  Niille on tunnusomaista se, että niitä taivutetaan samalla -(e)n-päätteellä myös yksikössä (akkusatiivissa, datiivissa ja genetiivissä). Myös -or-päätteisillä maskuliinisukuisilla lainasanoilla on monikossa pääte -en.

Yksikkö Monikko
die Zeitung die Zeitungen
die Blume die Blumen
die Antwort die Antworten
die Studentin die Studentinnen
die Organisation die Organisationen
die Bibliothek die Bibliotheken
die Differenz die Differenzen
der Kunde die Kunden
der Kollege die Kollegen
der Tourist die Touristen
der Student die Studenten
der Praktikant die Praktikanten
der Professor die Professoren
das Zentrum die Zentren

Pääte -s
-s-pääte on yleinen uudemmissa lainasanoissa, jotka ovat tavallisesti peräisin englannin tai ranskan kielestä.

Yksikkö Monikko
das Hotel die Hotels
die Bar die Bars
das Handy die Handys
das Auto die Autos