Grammatik
 

harjoituksia  

Relatiivipronominit

Relatiivipronomini (joka, mikä) noudattaa pääsanansa sukua (mask./neutr./fem.) ja lukua (yks./mon.) Relatiivipronominin sijamuodon määrää sen asema lauseessa. Toisin kuin englannissa tai ruotsissa relatiivipronominia ei saksassa voi jättää pois.

Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. Nainen, joka seisoo tuolla, on opettajani.
Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast? Onko tuo se poika, jonka eilen näit?

Wer war der Mann, dem du von deiner Reise erzählt hast?

Kuka oli se mies, jolle kerroit matkastasi?

Tavallisin relatiivipronomini on der, das, die ja monikossa die. Relatiivipronominit ovat muodoltaan identtisiä määräisen artikkelin kanssa. Poikkeuksena on datiivin monikko ja genetiivin yksikkö ja monikko.
 
  Maskuliini Neutri Feminiini Monikko
Nom. ..., der ..., das ..., die ..., die
Akk. ..., den ..., das ..., die ..., die
Dat. ..., dem ..., dem ..., der ..., denen
Gen. ...,dessen ..., dessen ..., deren ..., deren
 

Huom!
 

1. Relatiivilause on sivulause: taipuva verbin osa tulee relatiivilauseen loppuun. Kennst du den Mann, der dort drüben steht.
Ist das dein Zug, der gerade abfährt?
2. Relatiivipronomini ei välttämättä ole heti pääsanansa jälkeen, vaan väliin voi tulla muita määreitä: Wo liegt das Buch von meiner  Freundin Vera, das ich dir geben wollte?
3. Relatiivipronominiin liittyvä prepositio on välittömästi ennen relatiivipronominia: Da kommt endlich der Brief, auf den ich lange gewartet habe.
4. Toisin kuin määräinen artikkeli relatiivipronomini ei sulaudu yhteen preposition kanssa:

- Das ist das Haus, in dem wir vor 10 Jahren wohnten. gewohnt haben.
- Wir haben damals im
(määr. art. + prep.)  zweiten Stock gewohnt.

Huom! Preposition ja relatiivipronominin asemesta voidaan käyttää adverbia wo (jossa, missä):

Das ist das Haus, in dem/wo wir vor zehn Jahren gewohnt haben. Tämä on talo, jossa asuimme 10 vuotta sitten.


Wo
-adverbia on käytettävä aina silloin, kun pääsanana on maan tai paikkakunnan nimi (neutrisukuinen, artikkeliton).
 

In Hamburg, wo es so oft regnet, möchte ich nicht wohnen. En haluaisi asua Hampurissa, missä sataa niin usein.

Muiden kuin neutrisukuisten maan tai paikkakunnan nimien yhteydessä voidaan käyttää myös in + relatiivipronomini-rakennetta:

Wir fahren in die Schweiz, wo/in der wir gute Freunde haben. Matkustamme Sveitsiin, jossa meillä on hyviä ystäviä.

wo viittaa myös aikaan (jolloin):

In den letzten Jahren, wo es uns gut ging, haben wir viel Geld sparen können. Viime vuosina, jolloin meillä meni hyvin, pystyimme säästämään paljon rahaa.

Pronominia wer käytetään relatiivipronominina merkityksessä se joka tai ne jotka.

Wer nicht mitkommen will, muss hier bleiben.

Sen joka ei halua tulla mukaan, täytyy jäädä tänne.

Pronominia was käytetään relatiivipronominina merkityksessä se, mikä.

Was gestern passierte, kam völlig überraschend.

Se mitä eilen tapahtui, tuli täytenä yllätyksenä.

Lisäksi pronominia was käytetään merkityksessä mikä viittaamassa:

neutriseen pronominiin
(alles, kaikki;
das, se; etwas, jotakin; nichts, ei mitään; vieles, paljon ):

Ich habe dir schon alles gesagt, was ich weiß.

Olen jo sanonut kaiken, mitä tiedän.

neutriseen substantivoituun adjektiiviin, joka on yleensä superlatiivimuodossa:

Das Beste, was ich kenne, ist Finnland im Sommer.

Parasta, mitä tiedän, on Suomi kesällä.

tai kokonaiseen lauseeseen:

Alle Freunde sind zur Party gekommen, was mich besonders gefreut hat.

Kaikki ystävät tulivat juhliin, mikä ilahdutti minua aivan erityisesti.


 

20-8-2006