Grammatik
 

Övningar 

Pronomenet 'es'

Användningen av pronomenet es

Som subjekt kan pronomenet es stå både i början av satsen och inne i satsen.

1. Pronomenet es som formellt subjekt

Tillsammans med verben sein och werden, när det gäller väder eller tid:

Es ist schon halb neun. Klockan är redan halv nio.
Wenn es Winter wird, wird es richtig kalt. När det blir vinter, blir det riktigt kallt.

Tillsammans med verb som betecknar väderfenomen (regna, snöa osv.):

Regnet es? Regnar det?
Es hat eben geschneit. Det har just snöat.

Tillsammans med några andra opersonliga verb:

Es klingelt an der Tür. Det ringer på dörren.
Es tut mir leid. Jag beklagar.
Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Var finns det någon bra restaurang?

2. Pronomenet es som formellt objekt

Ich habe es eilig.

Jag har bråttom.

Mach's (= es) gut! Ha det så bra!
Er hat es nicht leicht gehabt. Han har inte haft det lätt.
Ich meine es gut mit dir. Jag vill dig bara väl.

3. Pronomenet es som korrelat

I följande fall kan es stå bara i satsens början. Om ett annat ord står först i satsen faller es bort.

Es syftar på en infinitiv eller en dass-sats:

Es ist wichtig, die Hausaufgaben zu machen. Det är viktigt att göra läxorna.
Men:  Die Hausaufgaben zu machen ist wichtig.

Satsen innehåller redan ett subjekt. (Obs! Verbet böjs enligt det egentliga subjektet!)

Es kommen heute viele Studenten zur Vorlesung. Det kommer många studenter till föreläsningen i dag.
Es wird in dieser Straße ein neues Haus gebaut. Det byggs ett nytt hus på den här gatan.
Men: Viele Studenten kommen heute zur Vorlesung.
In dieser Straße wird ein neues Haus gebaut.
(Obs svenskan: På den här gatan byggs (det) ett nytt hus.)

I början av en passiv sats.

Es wird heute gefeiert. Det firas här i dag.
Men: Heute wird gefeiert.
(Obs svenskan: I dag firas det.)

10-10-2007