Grammatik
 

harjoituksia  

es-pronomini

es-pronominin käyttö

1. es-pronomini muodollisena subjektina

sein- ja werden-verbien yhteydessä puhuttaessa ajasta tai säästä:

Es ist schon halb neun. Kello on jo puoli yhdeksän.
Wenn es Winter wird, wird es richtig kalt. Kun tulee talvi, tulee oikein kylmää.

 Luonnonilmiöitä ilmaisevien verbien yhteydessä:

Regnet es? Sataako vettä?
Es hat eben geschneit. On juuri satanut lunta.

muiden yksipersoonaisten sanontojen yhteydessä:

Es klingelt an der Tür. Ovikello soi.
Es tut mir leid. Olen pahoillani.
Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Missä täällä on hyvä ravintola?

2. es-pronomini muodollisena objektina

Ich habe es eilig. Minulla on kiire.
Mach's (= es) gut! Voi hyvin!
Er hat es nicht leicht gehabt. Hänellä ei ole ollut helppoa.
Ich meine es gut mit dir. Tarkoitan vain hyvää (sinulle).

es-pronomini lauseen ykköspaikan täytteenä

Seuraavissa tapauksissa es voi esiintyä vain lauseen alussa. Jos sanajärjestystä muutetaan, es putoaa pois:

viittaamaan jäljessä tulevaan infinitiivi- tai dass-lauseeseen:

Es ist wichtig, die Hausaufgaben zu machen. On tärkeää tehdä kotitehtävät.
Mutta:  Die Hausaufgaben zu machen ist wichtig.

kun subjekti ei ole lauseen alussa (Huom. verbi taipuu varsinaisen subjektin mukaan!)

Es kommen heute viele Studenten zur Vorlesung. Tänään tulee paljon opiskelijoita luennolle.
Es wird in dieser Straße ein neues Haus gebaut. Tälle kadulle rakennetaan uusi talo.
Mutta: Viele Studenten kommen heute zur Vorlesung.
In dieser Straße wird ein neues Haus gebaut.

Passiivilauseen alussa

Es wird heute gefeiert. Tänään juhlitaan.
Mutta: Heute wird gefeiert.

 

21-10-2006