Grammatik
 

harjoituksia  

Possessiivipronominit

Käyttö

Possessiivipronomini ilmaisee omistajaa ja yhteenkuuluvuutta (minun, sinun, hänen jne.):

Das ist nicht mein Auto, sondern das Auto meines Vaters.

Muodot

Possessiivipronominin muodot eri persoonissa:

ich mein minun
du dein sinun
er sein hänen, sen (omistaja mask.)
es sein hänen, sen (omistaja neutri)
sie ihr hänen, sen (omistaja fem.)
wir unser meidän
ihr euer teidän *)
sie

ihr heidän (omistaja monikossa)

Sie Ihr Teidän, teitittely (kohteliaisuusmuoto)

*) päätteellisissä muodoissa jälkimmäinen -e jää pois

Ich habe euren Brief nicht gelesen.

Taivutus

  Maskuliini Neutri Feminiini Monikko
Nom. mein Vater mein Kind meine Mutter

meine Freunde

Akk. meinen Vater mein Kind meine Mutter

meine Freunde

Dat.

meinem Vater

meinem Kind meiner Mutter

meinen Freunden

Gen.

meines Vaters

meines Kindes meiner Mutter

meiner Freunde

Huom!
Possessiivipronomineja voidaan käyttää myös itsenäisesti, ilman substantiivia. Silloin käytetään seuraavia muotoja:

Maskuliinin nominatiivi Neutrin nominatiivi ja akkusatiivi
meiner mein(e)s
deiner dein(e)s
seiner sein(e)s
uns(e)rer uns(e)res
eurer eures
ihrer
Ihr
er
ihres
Ihr
es

 Maskuliinin nominatiivi:

Ist das dein Kugelschreiber? Nein, meiner (= mein Kugelschreiber) liegt auf dem Tisch.

Onko tämä sinun kuulakärkikynäsi? Minun (kynäni) on pöydällä.

 Neutrin nominatiivi:

Da liegt dein Buch. Das hier ist mein(e)s (= mein Buch).

Tuolla on sinun kirjasi. Tämä tässä on minun (kirjani).

 Neutrin akkusatiivi:

Kann ich dein Wörterbuch haben?
– Nein, ich brauche mein(e)s (= mein Wörterbuch) selber.

Voinko saada sinun sanakirjasi? Ei, minä tarvitsen oman (sanakirjani) itse.

Muissa tapauksissa itsenäisesti käytettyjen possessiivipronomien muodot eivät poikkea niistä muodoista, joita käytetään substantiivin edessä:

Ist das deine Tasche?
– Nein, meine
(= meine Tasche) liegt da drüben.

Onko tämä sinun laukkusi?
– Ei, minun (laukkuni) on tuolla.

Kommst du in unserem Wagen mit?
– Nein, ich fahre mit
meinem (= meinem Wagen).

Tuletko meidän autossamme?
– En, ajan omallani (omalla autollani).

 

19-8-2006