Grammatik
 

harjoituksia  

Persoonapronominit

Käyttö

Persoonapronomineja käytetään substantiivin asemesta viittaamaan edellä mainittuun henkilöön tai asiaan. Yksikön kolmannessa persoonassa pronomini on pääsanansa suvusta riippuen joko er, sie tai es, ja sen suomenkielinen vastine on tekstiyhteydestä riippuen joko hän tai se.
 

Thomas ist mein Bruder. Er ist 20 Jahre alt.
Die Uhr ist alt. Sie ist von meiner Oma.

Kohteliaisuusmuotoa Sie käytetään teititeltäessä yhtä tai useampaa henkilöä:

Herr Müller, könnten Sie mir helfen?
Herr und Frau Schmidt, kommen Sie heute Abend mit ins Kino?

Muodot

Nominatiivi

Akkusatiivi

Datiivi

ich minä mich mir
du sinä dich dir
er hän, se (mask.) ihn ihm
es hän, se (neutri.) es ihm
sie hän, se (fem.) sie ihr
wir me uns uns
ihr te euch euch
sie he, ne sie ihnen
Sie Te (teitittely) Sie Ihnen

 

6-6-2006