Grammatik
 

övningar  

Interrogativa pronomen
 
Interrogativa pronomen eller frågepronomen (wer, was, welcher, was für ein) inleder en direkt eller indirekt frågesats.
 
Wer hat morgen frei? Vem har ledigt i morgon?

Weißt du, wer der Mann da ist? Vet du vem den där mannen är?
Was für ein Auto möchtest du? Vad för slags bil skulle du vilja ha?


Pronomenet wer

Nom. wer Wer bist du?  Vem är du?
Ack. wen Wen siehst du da? Vem ser du där?
Dat. wem Mit wem sprichst du? Vem talar du med?
Gen. wessen Wessen Buch ist das? Vems bok är det här?

Pronomenet wer har ingen pluralform, utan lyder lika i singularis och pluralis.

Wer kommt mit? Vem kommer med? / Vilka kommer med?
Rosa kommt mit. Rosa kommer med.
Alle kommen mit. Alla kommer med.

Pronomenet was

Pronomenet was böjs inte i olika kasus, utan har bara en form.

Was hat sie dir erzählt? Vad berättade hon för dig?

Tillsammans med preposition använder man inte was, utan preposition + was ersätts av ett s.k. pronominaladverb: wo(r)+preposition.

Wovon sprichst du eigentlich? Vad talar du om egentligen?
Woran denkst du? Vad tänker du ?

Märk!

An wen denkst du? Vem tänker du ?

Pronomina was für ein och welcher

was für ein/ein/eine;
plur. was für
Vad för slags? Vad för sorts? Hurdan? Vilken? Vilka?
welcher, welches, welche;
plur. welche

Vilken? Vilka?


Was für ein
(vad för sorts, vad för slags) används när man frågar efter en egenskap. Ein i was für ein böjs som obestämda artikeln ein.

Was für ein Auto  möchtest du?
– Ein kleines.
Vad för slags bil skulle du vilja ha?
– En liten.

Pronomenet welcher böjs som dieser.

  Mask. Neutr. Fem. Plur.
Nom. welcher welches welche welche
Ack. welchen welches welche welche
Dat. welchem welchem welcher welchen
Gen. welches welches welcher welcher

Welcher (vilken; vilkendera) uttycker ett val mellan olika alternativ.

Welcher Bus fährt zum Flughafen?– Die Nummer 62. Vilken buss går till flygfältet?
– Nummer 62.
Welches Auto (von den beiden) möchtest du?– Den Mercedes natürlich. Vilkendera bilen (av de här två) skulle du ta? – Mercedesen naturligtvis.

6-6-2006