Grammatik
 

harjoituksia  

Interrogatiivipronominit

Interrogatiivipronominit eli kysyvät pronominit (wer, was, welcher, was für ein) aloittavat suoran tai epäsuoran kysymyslauseen:

 

Wer hat morgen frei? Kenellä on huomenna vapaata?
Weißt du, wer der Mann da ist. Tiedätkö, kuka tuo mies tuolla on?
 
Was für ein Auto möchtest du? Millaisen auton haluaisit?

Wer-pronomini

Nom.

wer

Wer bist du? 

Kuka sinä olet?

Akk.

wen

Wen siehst du da?

Kenet näet tuolla?

Dat.

wem

Mit wem sprichst du?

Kenen kanssa puhut?

Gen.

wessen

Wessen Buch ist das?

Kenen kirja tämä on?

Wer-pronominilla ei ole erillistä monikkomuotoa, vaan pronomini on sama yksikössä ja monikossa:

Wer kommt mit?
Rosa kommt mit.
Alle kommen mit.
Kuka tulee mukaan? / Ketkä tulevat mukaan?
Rosa tulee mukaan.
Kaikki tulevat mukaan.

Was-pronomini

Was-pronomini ei taivu eri sijoissa, vaan sillä on ainoastaan yksi muoto.

Was hat sie dir erzählt? Mitä hän kertoi sinulle?

Prepositioiden yhteydessä was-pronominia ei yleensä käytetä, vaan prepositio + was korvataan ns. pronominaaliadverbilla  woran, wofür jne., siis wo(r) + prepositio.
 
Wovon sprichst du eigentlich? Mistä sinä oikeastaan puhut?
Woran denkst du? Mitä ajattelet?

 

Huom! An wen denkst du? Ketä ajattelet?

Was für ein- ja welcher-pronominit

was für ein/ein/eine; mon. was für millainen, mikä?
welcher, welches, welche; mon. welche mikä, kumpi?

Pronominia was für ein käytetään, kun halutaan tietää millainen joku tai jokin on. Pronominin jälkimmäisenä osana oleva ein taipuu kuten epämääräinen artikkeli. Vastauksessa on yksikössä tavallisesti epämääräinen artikkeli:
 
Was für ein Auto möchtest du?
– Ein kleines.
Minkälaisen auton haluaisit?
– Pienen.

Pronomini welcher (mikä; kumpi) taipuu kuten dieser paitsi maskuliini- ja neutrimuotojen genitiivissä:

  Maskuliini Neutri Feminiini Monikko
Nom. welcher welches welche welche
Akk. welchen welches welche welche
Dat. welchem welchem welcher welchen
Gen. welchen welchen welcher welcher

Se ilmaisee valintaa tietystä joukosta tai kahden vaihtoehdon väliltä, minkä vuoksi vastauksessa on yleensä määräinen artikkeli:

Welcher Bus fährt zum Flughafen?
Die Nummer 62.

Mikä bussi menee lentokentälle?
Numero 62.

Welches Auto (von den beiden) möchtest du?
– Den Mercedes natürlich.

Kumman auton (noista kahdesta) haluaisit?
Mersun tietenkin.

 

 20-8-2006