Grammatik
 

harjoituksia  

Demonstrativa pronomen

De demonstrativa pronomina (sv. den/det/de, den/det/de här, den/det/de där) används för att peka på någon/något eller betona något.

Dieses Hemd gefällt mir, das nehme ich.

Den här skjortan tycker jag om, den tar jag.

Det vanligaste demonstrativa pronomenet är dieser, dieses, diese, plur. diese (den/det/de här). Det används både självständigt och framför substantiv. I talspråk används i stället ofta det betonade pronomenet der, das, die (+hier), plur. die (+hier).

Den/det/de där motsvaras av pronomenet jener, jenes, jene, plur. jene. I talspråk används numera nästan uteslutande det betonade pronomenet der, das, die (+ da/dort), plur. die (+ da/dort).

Magst du diesen Mantel?
– Na ja, aber der da gefällt mir noch besser.

Tycker du om den här kappan?
– Nå ja, men jag tycker bättre
om den där.

Ich nehme trotzdem den Mantel hier.

Jag tar i alla fall den här kappan.

Böjningen av dieser

 

Mask.

Neutr.

Fem.

Plur.

Nom.

dieser

dieses

diese

diese

Ack.

diesen

dieses

diese

diese

Dat.

diesem

diesem

dieser

diesen

Gen.

dieses

dieses

dieser

dieser

Övriga demonstrativa pronomen är bl.a.

derselbe, dasselbe, dieselbe, plur. dieselben (samma)
der gleiche, das gleiche, die gleiche, plur. die gleichen (likadan; samma)

Derselbe betecknar total identitet
, der gleiche olika exemplar av samma sak.

Ich wohne in demselben Stadtteil wie meine Eltern.

Jag bor i samma stadsdel som mina föräldrar.

 

Wir benutzen beide das gleiche Wörterbuch.

Vi använder båda samma ordbok (olika exemplar med samma titel).

I modern tyska håller betydelseskillnaden mellan de båda pronomina på att försvinna.

Sie tragen beide denselben / den gleichen Pullover.

De har samma / likadan tröja.

6-6-2006