Grammatik
 

Övningar 

Prepositioner i tidsuttryck

ackusativ dativ ackusativ / dativ genitiv

 


ab
+ dativ även ackusativ

 


från och med


Ab nächster Woche
habe ich einen Internet-Anschluss. (även: Ab nächste Woche)
Från och med nästa vecka har jag Internetanslutning.
 


an
+ dativ


dag


Ich komme am Montag.

Jag kommer på måndag.
 


datum


Ich bin am 22. Mai 1980 geboren.

Jag är född den 22 maj 1980.
 


tid på dagen


Sie kommt erst am Abend.
(men: in der Nacht)
Hon kommer först på kvällen. (på natten)
 


högtid


Peter besucht mich an Weihnachten. (även:
zu Weihnachten)
Peter kommer och hälsar på mig på julen.
 

 


Am Anfang
konnte ich nicht schlafen.
I början kunde jag inte sova.
 


aus + dativ


 


Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Kyrkan är från 1500-talet.

 


bei
+ dativ


samtidighet


Beim Joggen
erzählte er mir von seiner neuen Freundin.
Då vi var ute och joggade berättade han för mig om sin nya flickvän.
 


bis
+ ackusativ / (zum / zur + dativ)


(ända) till


Ute bleibt noch bis (zum) Ende des Jahres.
Ute stannar till slutet av året.
 


für
+ ackusativ

 


Wir fahren nur für zwei Tage nach Bonn.
Vi far bara på två dagar till Bonn.
 


gegen
+ ackusativ


ungefärlig tid


Wir kommen so gegen Abend.

Vi kommer någon gång mot kvällen.
 

 


Die Party beginnt gegen neun Uhr.

Festen börjar vid niotiden.
 


in
+ dativ


vecka


In der letzten Woche
kam der neue Krimi von Ingrid Noll heraus. (även ack.:) Letzte Woche kam der neue Krimi von Ingrid Noll heraus.
Senaste vecka utkom den nya deckaren av Ingrid Noll.
 


månad


Das Semester beginnt im September.

Terminen börjar i september.
 


årstid


Im Sommer
kann es sehr heiß sein.
På sommaren kan det vara mycket hett.
 


år


In diesem Jahr
schreibe ich meine Diplomarbeit. (även ack.:) Dieses Jahr schreibe ich meine Diplomarbeit.
I år skriver jag mitt diplomarbete.
 


årtionde


Ich habe schon in den 80er Jahren studiert.
Jag studerade redan på åttitalet.
 


århundrade


Das Haus wurde im 18. Jahrhundert gebaut.
Huset är byggt på 1700-talet.
 


framtid


In einer Stunde
komme ich zurück.
Jag kommer tillbaka om en timme.
 


nach
+ dativ


efter


Nach dem Theater
gehen wir ein Bier trinken.
Efter teatern går vi på öl.
 


seit
+ dativ


(allt)sedan


Das Geschäft ist seit dem 1. September geöffnet.

Butiken har varit öppen sedan 1 september. (Obs! presens i tyskan!)
 


von ... an
+ dativ


från och med


Von 13 Uhr an
ist das Büro heute geschlossen.
Kontoret är stängt från och med kl. 13 i dag.
 


von
+ dativ... bis + ackusativ / (zum/zur)


från ... till


Ich bin vom 13.6. bis (zum) 1.7. in Deutschland.

Jag är i Tyskland från 13.6 till 1.7.
 


vor
+ dativ


före 


Vor der Prüfung
war ich sehr nervös.
Före tenten var jag mycket nervös.
 


för ... sedan


Sie kam
vor einer Woche.

Hon kom för en vecka sedan.
 


über
+ ackusativ


över


Ich fahre übers Wochenende zu meiner Mutter.
Jag far över veckoslutet till min mamma.
 


um
+ ackusativ


exakt klockslag


Der Zug fährt
um 18.10 Uhr.

Tåget far kl. 18.10.
 


ungefärlig tidsangivelse


Das Gebäude ist um 1850 entstanden.

Huset byggdes ca 1850.
 


während
+ genitiv

 


under


Während des Krieges
lebte er im Exil.
Under kriget var han i exil.

(
I  talspråk också dativ: Während dem Krieg lebte er im Exil.)
 


zwischen
+ dativ


mellan


Zwischen Weihnachten und Neujahr
bin ich weg.
Jag är borta mellan jul och nyår.
 


zu
+ dativ


högtid


Uta besucht mich zu Ostern. (även:
an Ostern
Uta kommer och hälsar på mig på påsken.
 

8-2-06