Grammatik
 

harjoitukset 

Prepositiot ajanilmauksissa

akkusatiivi datiivi akkusatiivi
tai datiivi
genitiivi


ab
+ datiivi, myös akkusatiivi

jostakin lähtien
Ab nächster Woche habe ich einen Internet-Anschluss (myös: Ab nächste Woche)
Ensi viikosta lähtien minulla on Internet-liittymä. 

an + datiivi

viikonpäivä
Ich komme am Montag.
Tulen maanantaina. 

päivämäärä
Ich bin am 22. Mai 1980 geboren.
Olen syntynyt 22. toukokuuta 1980. 

vuorokauden aika
Sie kommt erst am Abend. (mutta: in der Nacht)
Hän tulee vasta illalla. (mutta: yöllä)

juhlapäivä
Peter besucht mich an Weihnachten (myös: zu Weihnachten)
Peter tulee jouluna käymään.
alussa, lopussa

Am Anfang konnte ich nicht schlafen.
Alussa en pystynyt nukkumaan. (lopussa: am Ende, mutta puolivälissä: in der Mitte)
aus + Dativ   Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Kirkko on peräisin 1500-luvulta.

bei
+ datiivi

samanaikainen
tekeminen
Beim Joggen erzählte er mir von seiner neuen Freundin.
Kun olimme lenkillä (Ollessamme lenkillä), hän kertoi minulle uudesta tyttöystävästään.

bis + akkusatiivi / (zum / zur + datiivi)

aina johonkin saakka
Ute bleibt noch bis (zum) Ende des Jahres.
Ute jää aina vuoden loppuun saakka. 

für + akkusatiivi
joksikin ajaksi Wir fahren nur für zwei Tage nach Bonn.
Lähdemme vain kahdeksi päiväksi Bonniin. 

gegen + akkusatiivi

tienoilla, paikkeilla
Wir kommen so gegen Abend.
Tulemme joskus illan suussa.
  Die Party beginnt gegen neun Uhr.
Juhla alkaa klo 9 tienoilla. 

in + datiivi

viikko
In der letzten Woche kam der neue Krimi von Ingrid Noll heraus. (myös akk.:) Letzte Woche kam der neue Krimi von Ingrid Noll heraus.
Viime viikolla julkaistiin Ingrid Nollin uusi dekkari. 

kuukausi
Das Semester beginnt im September.
Lukukausi alkaa syyskuussa.

vuodenaika
Im Sommer kann es sehr heiß sein.
Kesällä voi olla hyvin kuumaa.

vuosi
In diesem Jahr schreibe ich meine Diplomarbeit. (myös akk.:) Dieses Jahr schreibe ich meine Diplomarbeit.
Tänä vuonna kirjoitan diplomityöni. 

vuosikymmen
Ich habe schon in den 80er Jahren studiert.
Opiskelin jo 80-luvulla. 

vuosisata
Das Haus wurde im 18. Jahrhundert gebaut.
Talo on rakennettu 1700-luvulla.

kuluttua
In einer Stunde komme ich zurück.
Tulen takaisin tunnin kuluttua.

nach + datiivi

jälkeen
Nach dem Theater gehen wir ein Bier trinken.
Teatterin jälkeen menemme oluelle.

seit + datiivi

(aina) jostakin lähtien
Das Geschäft ist seit dem 1. September geöffnet.
Kauppa on ollut avoinna 1. syyskuuta lähtien. (Huomaa saksan preesens!)

von ... an
+ datiivi

jostakin lähtien
Von 13 Uhr an ist das Büro heute geschlossen.
Konttori on suljettu tänään klo 13:sta lähtien.

von + datiivi... bis + akkusatiivi / (zum/zur + datiivi)

jostakin johonkin (saakka)
Ich bin vom 13.6. bis (zum) 1.7. in Deutschland.
Olen Saksassa kesäkuun kolmannestatoista heinäkuun ensimmäiseen saakka. 

vor + datiivi

ennen
Vor der Prüfung war ich sehr nervös.
Ennen tenttiä olin hyvin hermostunut. 

sitten
Sie kam vor einer Woche.
Hän tuli viikko sitten. 

über + akkusatiivi

-ksi, yli
Ich fahre übers Wochenende zu meiner Mutter.
Menen viikonlopuksi äitini luo.

um + akkusatiivi
tarkka kellonaika Der Zug fährt um 18.10 Uhr.
Juna lähtee klo 18.10.

tienoilla
Das Gebäude ist um 1850 entstanden.
Talo rakennettiin 1850-luvun tienoilla.  

während
+ genitiivi

 

aikana
Während des Krieges lebte er im Exil.
Sodan aikana hän oli maanpaossa.
(puhek. myös dat.:
Während dem Krieg lebte er im Exil.)

zwischen + datiivi

välillä
Zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich weg.
Olen poissa joulun ja uudenvuoden välillä. 

zu
+ datiivi

juhlapäivä
Uta besucht mich zu Ostern. (myös: an Ostern)
Uta tulee käymään luonani pääsiäisenä.

 

8-2-06