Grammatik  
 

Övningar 

Prepositioner   

Utifrån svenskan är det vanligen lätt att förstå de tyska prepositionernas betydelse, ävan om själva uttrycket i svenskan skulle vara ett annat. Lär dig det tyska uttrycket och försök inte översätta från svenskan!

Prepositioner med dativ eller ackusativ

Vid följande prepositioner står substantivet i ackusativ om uttrycket svarar på frågan vart? och i dativ om det svarar på frågan var? eller när?
 

 

Vart?

Var?/När?

an
vid, på

Er setzt sich an seinen Schreibtisch.
Han sätter sig vid skrivbordet.

Sein Tisch steht am Fenster.
Hans bord står vid fönstret.
An der Wand hängen Plakate.
Det hänger plakat på väggen.

till, vid

Dieses Jahr fahren wir an die Ostsee.
I år far vi till Östersjön.

An der Ostsee gibt es viele Urlaubsorte.
Det finns många semesterorter vid Östersjön.

 

Am Wochenende gehen wir segeln.
veckoslutet far vi och seglar.

auf

Ich habe den Brief auf seinen Tisch gelegt.
Jag lade brevet på hans skrivbord.

Der Brief liegt noch auf seinem Tisch.
Brevet ligger ännu på hans skrivbord.

hinter
bakom

Den Wagen kannst du hinter das Haus fahren.
Du kan ställa bilen bakom huset.

Hinter dem Haus ist ein Parkplatz.
Bakom huset finns det en parkeringsplats.

in
till; i; på

Könnten Sie morgen in mein Büro kommen?
Kan Ni komma till mitt kontor i morgon?

Heute bin ich bis 16.30 Uhr im Büro.
I dag är jag på kontoret till kl. 16.30.

i

 

Åsa und Pauli sind beide im Mai geboren.
Åsa och Pauli är båda födda i maj.

om

 

Wir sehen uns in einer halben Stunde.
Vi ses om en halv timme.  

neben
bredvid

Der Mann setzt sich neben seine Frau.
Mannen sätter sig bredvid sin fru.

Das Kind sitzt neben seinen Eltern.
Barnet sitter bredvid sina föräldrar.

vid sidan av

 

Neben meinem Studium habe ich in einer Speditionsfirma gearbeitet.
Vid sidan av mina studier arbetade jag i en speditionsfirma.

über
över;  ovanför

Hier darf man nicht über die Straße gehen.
Här får man inte gå över gatan.

Morgens hing dicker Nebel über der Stadt.
morgnarna låg en tjock dimma över staden.

via

Fliegen Sie über Frankfurt nach Zürich?
Flyger ni via Frankfurt till Zürich?

 

unter
under

Der Ball rollte unter das Sofa.
Bollen rullade in under soffan.

Unter dem Sofa schlief der Hund.
Under soffan sov hunden.

bland

 

Unter den Hotelgästen gab es viele Deutsche.
Bland hotellgästerna fanns det många tyskar.

vor
fram till; framför

Das Taxi brachte mich bis vor die Haustür.
Taxin körde mig ända fram till dörren.

Die Straßenbahn hält direkt vor dem Bahnhof.
Spårvagnen stannar direkt framför järnvägsstationen.

före

 

Wir treffen uns zehn Minuten vor dem Konzertbeginn.
Vi träffas tio minuter före konsertens början.

för ... sedan

 

Das Theater wurde vor einem Jahr renoviert.
Teatern renoverades för ett år sedan.

zwischen
mellan

Er setzte sich zwischen Peter und seinen Bruder.
Han satte sig mellan Peter och sin bror.

Göttingen liegt zwischen Kassel und Hannover.
Göttingen ligger mellan Kassel och Hannover.

 

 

Wir kommen zwischen drei und vier Uhr.
Vi kommer mellan tre och fyra.

 

Märk!

Tillsammans med prepositionerna an och in sammansmälter artikeln vanligen med prepositionen:

 

an das ā ans

an dem ā am

in das ā ins

in dem ā im

Ibland även:

über das ā übers

 

   

8-2-06