Grammatik
 

Övningar 

Blandade prepositioner
Tyskans vanligaste prepositioner i alfabetisk ordning

ackusativ dativ ackusativ
eller dativ
genitiv

 

ab + dativ från och med Ab nächster Woche habe ich einen Internet-Anschluss.
Från och med nästa vecka har jag Internetanslutning.
an + dativ /
+ ackusativ
(dag) Ich komme am Montag.
Jag kommer på måndag.
(datum)
 
Ich bin am 22. Mai 1980 geboren.
Jag är född den 22 maj 1980.
(tid på dagen) Sie kommt erst am Abend. (men: in der Nacht)
Hon kommer först på kvällen /
(på natten).
  Am Wochenende gehen wir segeln.
På veckoslutet far vi ut och seglar.
(högtid) Peter besucht mich an Weihnachten. (även: zu Weihnachten)
Peter kommer och hälsar på mig på julen.
vid Er setzt sich an seinen Schreibtisch.
Han sätter sig vid skrivbordet.
Sein Tisch steht am Fenster.
Hans skrivbord står vid fönstret.
till Dieses Jahr fahren wir an die Ostsee.
I år far vi till Östersjön.
An der Ostsee gibt es viele Urlaubsorte.
Vid Östersjön finns det många semesterorter.
auf + dativ /
+ ackusativ
Ich habe den Brief auf seinen Tisch gelegt.
Jag lade brevet på hans skrivbord.
Der Brief liegt noch auf seinem Tisch.
Brevet ligger ännu på hans skrivbord.
aus  + dativ ur Er holte den Wagen aus der Garage.
Han körde bilen ur garaget.
från

Herr Nägeli kommt aus der Schweiz, Herr Nagel aus Deutschland.
Herr Nägeli är från Schweiz, Herr Nagel från Tyskland.

av

Diese Möbel sind aus Stahl und finnischer Birke hergestellt.
De här möblerna är av stål och finsk björk.

bei + dativ vid Beim Frühstück lese ich die Zeitung.
Jag läser tidningen vid frukosten.

Bei diesem Wetter bleibe ich lieber zu Hause.
I det här vädret stannar jag hellre hemma.

hos

Lars wohnt bei seiner Schwester.
Lars bor hos sin syster.

vid, på

Er arbeitet als Praktikant bei Siemens.
Han jobbar som praktikant på Siemens.

nära

Potsdam liegt bei Berlin.
Potsdam ligger nära Berlin.

bis + ackusativ
bis zum
+ dativ
(ända) till Ute bleibt noch bis Ende des Jahres.
Ute stannar till årets slut.
Ute bleibt noch bis zum Ende des Jahres.
Ute stannar till årets slut.
durch + dativ genom Die Linien 1 und 2 fahren durch die Altstadt.
Linjerna 1 och 2 far genom gamla stan.

genom, via

Ich habe den Job durch einen Freund bekommen.
Jag fick jobbet via en vän.
av

Durch einen Zufall habe ich von dieser Stelle gehört.
Av en tillfällighet hörde jag om det här jobbet.

für + ackusativ på, för Frau Schreiber fährt für drei Tage nach Köln.
Fru Schreiber far på tre dagar till Köln.

för, åt

Für Sie ist ein Zimmer im Hotel Adlon reserviert.
Vi har reserverat rum åt Er på Hotel Adlon.

åt

Könntest du diesen Brief für mich einwerfen?
Kan du lägga brevet på posten åt mig?

(för någons räkning)

Keiner war für den Vorschlag.
Ingen var för förslaget.

för Für mich auch ein Glas Wein, bitte.
Jag tar också ett glas vin.
gegen + ackusativ ungefär (om tid) Können wir uns gegen 14 Uhr treffen?
Kan vi träffas ungefär kl. 14?
mot Das Auto ist gegen einen Baum gefahren.
Bilen körde mot ett träd.
Die meisten waren gegen den Vorschlag.
De flesta var mot förslaget.

Gegen den Rat ihrer Eltern hat sie sehr früh geheiratet.
Mot sina föräldrars vilja gifte hon sig vid 17 års ålder.

hinter + dativ /
+ ackusativ
bakom Den Wagen kannst du hinter das Haus fahren.
Du kan ställa bilen bakom huset
.
Hinter dem Haus ist ein Parkplatz.
Bakom huset finns det en parkeringsplats
.
in  + dativ /
+ ackusativ
om Wir sehen uns in einer halben Stunde.
Vi ses om en halv timme.
i, på

Das Semester beginnt im September.
Terminen börjar i september.

Im Sommer kann es dort sehr heiß sein.
På sommaren kan det vara mycket hett där.
Ich habe schon in den 80er-Jahren studiert.
Jag studerade redan på 80-talet.
Das Haus wurde im 18. Jahrhundert gebaut.
Huset byggdes på 1700-talet.

till

 

Im nächsten Jahr fliege ich nach Brasilien. (myös: Nächstes Jahr ... [= akk.])
Nästa år flyger jag till Brasilien.
Ich habe sie in letzter Zeit wenig gesehen.
Jag har sett henne litet på senaste tid..
Könnten Sie morgen in mein Büro kommen?
Kan Ni komma till mitt kontor i morgon?
på, i Heute bin ich bis 16.30 Uhr im Büro.
I dag är jag på kontoret till kl. 16.30.
mit + dativ med Tanja fährt mit ihrem Freund nach Rom.
Tanja far med sin pojkvän till Rom.
Sie fahren mit dem Zug.
De åker tåg.
nach + dativ efter Nach dem Theater gehen wir ein Bier trinken.
Efter teatern går vi på öl.
Nach der zweiten Ampel müssen Sie links abbiegen.
Efter det andra trafikljuset viker ni av till vänster.

till (vid geografiska namn)

Petra fliegt nach England.
Petra flyger till England.
enligt Nach meiner Meinung (oder: meiner Meinung nach) ist das richtig.
Enligt min åsikt är det rätt.
neben + dativ /
+ ackusativ
bredvid, vid sidan av Neben meinem Studium habe ich in einer Speditionsfirma gearbeitet.
Vid sidan av mina studier arbetade jag i en speditionsfirma.
Der Mann setzt sich neben seine Frau.
Mannen sätter sig bredvid sin fru.
Das Kind sitzt neben seinen Eltern.
Barnet sitter bredvid sina föräldrar.
ohne
+ ackusativ
utan Ohne dich kann ich nicht leben.
Jag kan inte leva utan dig.
seit + dativ (allt)sedan Seit 1995 ist Österreich Mitglied der EU.
Sedan 1995 är Österrike medlem av EU.
sedan ... tillbaka Jürgen lebt seit einem Jahr in London.
Jürgen bor sedan ett år tillbaka i London. / Jürgen har nu bott ett år i London.
Om handlingen fortsätter använder tyskan alltid presens.
trotz + genitiv trots Trotz seiner Erkältung ist er gekommen.
Han kom trots sin förkylning.
  ( talspråk också dativ)
über + dativ /
+ ackusativ
via Fliegen Sie über Frankfurt nach Zürich?
Flyger ni till Zürich via Frankfurt?
över

Hier darf man nicht über die Straße gehen.
Här får man inte gå över gatan.

över, ovanför

Morgens hing dicker Nebel über der Stadt.
På morgnarna låg en tjock dimma över staden.
um (…herum) (exakt klockslag) Die Führung beginnt um 10.30 Uhr.
Den guidade turen börjar kl. 10.30.
(ungefärlig tidsangivelse) Um Ostern (herum) machen viele Urlaub.
Omkring påsken far många på semester.
Das Rathaus wurde um 1600 (herum) gebaut.
Rådhuset är från ca 1600.
omkring, runt Um den Markt stehen schöne alte Häuser.
Runt torget finns det vackra gamla hus.
unter + dativ /
+ ackusativ
under

 

Der Ball rollte unter das Sofa.
Bollen rullade in under soffan.
Unter dem Sofa schlief der Hund.
Under soffan sov hunden.
bland

Unter den Hotelgästen gab es viele Deutsche.
Bland hotellgästerna fanns det många tyskar.

von + dativ från

 

Ich komme gerade vom Frisör.
Jag kommer just från frisören.

Das ist Herr Glück von der Firma Meyer.
Det är herr Glück från firma Meyer.

(ersätter genitiv) München ist die Hauptstadt von Bayern.
München är Bayerns huvudstad.
von ... + dativ bis + ackusativ från ... till Ich bin vom 13.6.   ....   
... bis 1.7. in Deutschland.
Jag är i Tyskland från 13.6 till 1.7.
vor  + dativ /
+ ackusativ
framför Das Taxi brachte mich bis vor die Haustür.
Taxin körde mig ända fram till dörren.
Die Straßenbahn hält direkt vor dem Bahnhof.
Spårvagnen stannar direkt framför järnvägsstationen.
före Wir treffen uns zehn Minuten vor dem Konzertbeginn.
Vi träffas tio minuter före konserten.
för ... sedan  Sie kam erst vor einer Woche.
Hon kom först för en vecka sedan.
während + genitiv under (om tid) Während der Woche habe ich nie Zeit.
Under veckan har jag aldrig tid.
( talspråk också dativ)
wegen + genitiv på grund av Wegen des schlechten Wetters konnten wir nicht fahren.
På grund av det dåliga vädret kunde vi inte fara.
( talspråk också dativ)
zu + dativ
 
Uta besucht mich zu Ostern. (myös: an Ostern)
Uta kommer och hälsar på mig på påsken.
till Heute Abend fahre ich zu meinen Eltern.
I kväll far jag till mina föräldrar.

Könntest du mich zum Flughafen bringen?
Kan du köra mig till flygfältet?

zwischen + dativ /
+ ackusativ
mellan Wir kommen zwischen drei und vier Uhr.
Vi kommer mellan tre och fyra.
Er setzte sich zwischen Peter und seinen Bruder.
Han satte sig mellan Peter och sin bror.
Wer sitzt zwischen Paul und seiner Mutter?
Vem sitter mellan Peter och hans mor?

8-2-06