Grammatik
 

Övningar 

Prepositioner

Utifrån svenskan är det vanligen lätt att förstå de tyska prepositionernas betydelse, ävan om själva uttrycket i svenskan skulle vara ett annat. Lär dig det tyska uttrycket och försök inte översätta från svenskan!

 

Prepositioner med dativ
 

aus 

ur, från

Er fuhr den Wagen aus der Garage.
Han körde bilen ur garaget.

 

 

Herr Nägeli kommt aus der Schweiz, Herr Nagel aus Deutschland.
Herr Nägeli kommer från Schweiz, herr Nagel från Tyskland.

 

 

Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Kyrkan är från 1500-talet.

 

av (material)

Diese Möbel sind aus Stahl und finnischer Birke hergestellt.
De här möblerna är av stål och finsk björk.

bei

hos, vid

Lars wohnt bei seiner Schwester.
Lars bor hos sin syster.

 

 

Er arbeitet als Praktikant bei Siemens.
Han arbetar som praktikant på Siemens.

 

 

Potsdam liegt bei Berlin.
Potsdam ligger alldeles nära Berlin.

 

 

Beim Frühstück lese ich die Zeitung.
Jag läser tidningen vid frukosten.

 

 

Bei diesem Wetter bleibe ich lieber zu Hause.
I det här vädret stannar jag hellre hemma.

mit

med

Tanja fährt mit ihrem Freund nach Rom.
Tanja far med sin pojkvän till Rom.

 

 

Sie fahren mit dem Zug.
De åker tåg.

nach

till (vid länder, städer och orter)

Petra fliegt nach England.
Petra flyger till England.

 

 

Men:
in die Schweiz, in die USA

till Schweiz, till USA

 

efter

Nach dem Sprachkurs fliegt sie zurück nach Bremen.
Efter språkkursen flyger hon tillbaka till Bremen.

 

 

Nach der zweiten Ampel müssen Sie links abbiegen.
Efter det andra trafikljuset viker ni av till vänster.

 

enligt

Nach meiner Meinung (oder: meiner Meinung nach) ist das richtig.
Enligt min åsikt är det rätt.

seit 

sedan tillbaka

Jürgen lebt seit einem Jahr in London.
Jürgen bor sedan ett år tillbaka i London. / Jürgen har nu bott ett år i London.

Om handlingen fortsätter använder tyskan alltid presens.

 

(allt)sedan

Seit 1995 ist Österreich Mitglied der EU.
Sedan 1995 är Österrike medlem av EU.

von

från

Ich komme gerade vom Frisör.
Jag kommer just från frisören.

 

 

Das ist Herr Glück von der Firma Meyer.
Det är herr Glück från firma Meyer.

 

ersätter genitiv

München ist die Hauptstadt von Bayern.
München är Bayerns huvudstad.

zu

till (personer och institutioner)

Heute Abend fahre ich zu meinen Eltern.
I kväll far jag till mina föräldrar.

 

 

Könntest du mich zum Flughafen bringen?
Kan du köra mig till flyget?

 

Märk! 1

 

 

Prepositionen sammansmälter ofta med artikeln:

 

bei dem ā beim

 

von dem ā vom

 

zu dem ā zum

 

zu der  ā zur

 

 

Märk! 2

 

 

nach Hause      hem

 

zu Hause          hemma

 

  8-2-06