Grammatik
 

Harjoitukset 

Prepositiot
 

Datiivilla järjestyvät prepositiot
 

aus  ulos, -sta, -stä Er holte den Wagen aus der Garage.
Hän nouti auton tallista.
   alkuperä Herr Nägeli kommt aus der Schweiz.
Herra Nägeli on kotoisin Sveitsistä.
  materiaali Diese Möbel sind aus Stahl und finnischer Birke hergestellt.
Nämä huonekalut on valmistettu teräksestä ja suomalaisesta koivusta.
    Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Kirkko on peräisin 1500-luvulta.
bei luona, -lla/llä Lars wohnt bei seiner Schwester.
Lars asuu sisarensa luona.
    Er arbeitet als Praktikant bei Siemens. Hän työskentelee harjoittelijana Siemensillä.
    Potsdam liegt bei Berlin.
Potsdam sijaitsee Berliinin lähellä/tuntumassa.
    Er war beim Fernsehen eingeschlafen. Hän nukahti katsoessaan televisiota.
mit kanssa, mukana,
-lla, -llä
Tanja fährt mit ihrem Freund nach Rom.
Tanja matkustaa ystävänsä kanssa Roomaan.
    Sie fahren mit dem Zug.
He matkustavat junalla.
nach jonnekin (paikkaa tarkoittavasta erisnimestä); Petra fliegt nach England.
Peter lentää Englantiin.
  jälkeen (ajasta) Nach dem Sprachkurs fliegt sie zurück nach Bremen.
Kielikurssin jälkeen hän lentää takaisin Bremeniin.
  jälkeen (paikasta) Nach der zweiten Ampel müssen Sie links abbiegen.
Toisten liikennevalojen jälkeen Teidän täytyy kääntyä vasemmalle.
  mukaan Nach dem Wetterbericht regnet es den ganzen Tag.
Säätiedotuksen mukaan sataa koko päivän.
seit  lähtien, alkaen, jo Jürgen lebt schon seit zwei Jahren in London. Jürgen on asunut Lontoossa jo kaksi vuotta. Huom! Jos toiminta jatkuu, saksassa käytetään verbistä preesensiä eikä perfektiä!
    Seit 1995 ist Österreich Mitglied der EU. Vuodesta 1995 lähtien Itävalta on (ollut) EU:n jäsen. Aikamuoto kuten yllä!
von luota, -lta, -ltä; -sta, -stä Ich komme gerade von einem wichtigen Kunden
Tulen juuri erään tärkeän asiakkaan luota.
    Kennen Sie Herrn Glück von der Firma Sport AG?
Tunnetteko Herra Glückin yrityksestä nimeltään Sport AG?
zu luo,luokse Heute Abend fliege ich zu meinen Eltern. Tänä iltana lennän vanhempieni luo.
  johonkin paikkaan Könntest du mich zum Flughafen bringen?
Voisitko viedä minut lentokentälle?

 

Huom.  
  Prepositio sulautuu usein
artikkelin kanssa yhdeksi sanaksi:
  bei dem à beim
  von dem à vom
  zu dem à zum
  zu der  à zur
   
Huom.  
  nach Hause      kotiin
  zu Hause          kotona

 

 8-2-06