Grammatik
 

Övningar 

Prepositioner   

Utifrån svenskan är det vanligen lätt att förstå de tyska prepositionernas betydelse, ävan om själva uttrycket i svenskan skulle vara ett annat. Lär dig det tyska uttrycket och försök inte översätta från svenskan!

Prepositioner med ackusativ 

durch

genom

Die Linien 1 und 2 fahren durch die Altstadt.
Linjerna 1 och 2 far genom gamla stan.

 

 

Ich habe den Job durch einen Freund bekommen.
Jag fick jobbet via en vän.

 

 

Durch Zufall habe ich von dieser Stelle gehört.
Av en tillfällighet hörde jag om det här jobbet.

für

för

Ich habe es für dich getan.
Jag gjorde det för dig.

 

 

Für Sie ist ein Zimmer im Hotel Adlon reserviert.
Vi har reserverat rum åt Er på Hotel Adlon.

 

 

Für mich auch ein Glas Wein, bitte.
Jag tar ett glas vin.

 

åt

(för någons räkning)
 

Könntest du diesen Brief für mich einwerfen?
Kan du lägga brevet på posten åt mig?

 

 

Frau Schreiber fährt für drei Tage nach Köln.
Fru Schreiber far på tre dagar till Köln.

gegen

mot

Die meisten von uns waren gegen den Vorschlag.
De flesta av oss var mot förslaget.

 

 

Gegen den Willen ihrer Eltern hat sie mit 17 geheiratet.
Mot sina föräldrars vilja gifte hon sig vid 17 års ålder.

 

 

Das Auto war gegen einen Baum gefahren.
Bilen hade kört mot ett träd.

 

ungefär (om tid)

Können wir uns so gegen 14 Uhr treffen?
Kan vi träffas ungefär kl. 14?

ohne

utan

Ohne dich kann ich nicht leben.
Jag kan inte leva utan dig.

um (…herum)   Peter kommt gerade um die Ecke.
Peter kommer just runt hörnet.

 

omkring

Um den Markt standen schöne alte Fachwerkhäuser.
Runt torget fanns det vackra gamla korsvirkeshus.

 

 

Das Rathaus wurde um 1600 (herum) gebaut.
Rådhuset är byggt ca 1600.

 

 

Um Ostern herum machen viele Urlaub.
Många tar semester vid påsktiden.

 

precis (om tid)

Die Führung beginnt um 10.30 Uhr.
Rundturen börjar kl. 10.30.

 

8-2-06