Deutsche virtuelle Grammatik i ett nötskal
 

Vad är Deutsche virtuelle Grammatik?

 

Deutsche virtuelle Grammatik är en för Internet utarbetad tysk övningsgrammatik som lämpar sig både för självstudier och för lärarledd undervisning.

Materialet innehåller grammatikförklaringar på finska, svenska, engelska och tyska och ett stort antal övningar av olika svårighetsgrad. Gemensamt för alla är interaktiviteten: efter att ha löst uppgifterna får den studerande genast feed-back. Det är också möjligt att lyssna på lösningarna i form av sammanhängande texter. De som läser texterna har tyska som modersmål.

För vem?

 

Deutsche virtuelle Grammatik är i första hand avsedd som repetitionsgrammatik för universitets- och högskolestuderande som har läst ca 2–5 år tyska (CEFR-nivå A2–B1) men också för alla andra som är intresserade av tyska språket.

Arbetsanvisningar

I varje grammatikkapitel är övningarna ordnade enligt svårighetsgrad så att de lättaste övningarna kommer först.

De tillhörande grammatikförklaringarna ligger hela tiden under övningen.

Om man drar den lodräta balken åt höger blir texten synlig och man kan vid behov kontrollera någon detalj i förklaringarna.

När övningen är färdig kontrollerar man resultatet genom att klicka på knappen "Lösung kontrollieren" nere på sidan. De rätta lösningarna ingår då med fet stil i sina satser medan de oriktiga blir kvar i luckorna så att man kan rätta dem. Det framgår också hur många procent av lösningarna man har fått rätt vid första försöket.

Förslag till arbetsmetod

1. Välj det grammatikavsnitt du vill öva.
2. Repetera grammatikreglerna.
3. Börja övningen med att noggrant läsa igenom anvisningarna i början av övningen.
4. Gör övningen. Under arbetet kan du vid behov gå tillbaka till reglerna genom att dra den lodräta balken åt höger.
5. Klicka på "Lösung kontrollieren", rätta felen. Ibland innehåller övningarna hjälpfunktioner, antingen en med symbolen "¤" försedd knapp omedelbart efter luckan eller i form av en "Tipp"-knapp efter “Lösung kontrollieren”. Tipp-knappen ger dig den rätta lösningen bokstav för bokstav. (Om du använder hjälpfunktionerna förlorar du poäng i “procenttävlingen”!)
6. Lyssna till slut på texten i dess helhet.
7. Gå till följande uppgift genom att klicka på Back-knappen. Ibland kan det löna sig att börja med att lyssna på den nya texten.

Författarna

Deutsche virtuelle Grammatik har kommit till genom samarbete mellan sex finländska universitet: Helsingfors universitet,Tekniska högskolan, Svenska handelshögskolan, Helsingfors handelshögskola, Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska högskola. Projektet som inleddes år 2002 har också understötts med medel från Finlands virtuella universitet.

Projektgruppen Withold Bonner, Åsa Forsman, Pauli och Silja Kudel, Sirkka-Liisa Lainio, Päivi Lappalainen och Peter Wagner – hälsar dig hjärtligt välkommen till Deutsche virtuelle Grammatik och önskar: Viel Spaß!

Vi tackar alla som har understött vårt arbete med goda råd och feed-back. Ett speciellt tack går till våra inläsare: Nora Aumayr, Janine Bachmann, Pia Bradler, Philina Löhr, Robert Ploss, Tamara Reichert, Linn Richter, Fabian Schifferdecker, Sabine Stangl, Matthias Voigt, Katharina Vörtler, Florian Vollmer, Markus Wutzler, Torben Wagner.

26-10-2009