Deutsche virtuelle Grammatik

Adjektiv

Det här övas:

Adjektivets komparation:
Komparativ och superlativ

Übung 1 Fragen einer Austauschstudentin 1
Fragen einer Austauschstudentin 2