Grammatik 
 

Övningar

Adjektiv

Adjektivets böjning

Adjektivet böjs inte i tyskan

om det står som predikativ (vid verben sein, werden, bleiben). I svenskan böjs adjektivet.

Die Ware ist billig. Varan är billig.
Der Stoff ist billig. Tyget är billigt.
Benzin wird teuer. Bensinen blir dyr.
Diese Waren bleiben billig. De här varorna förblir billiga.

om det står som adverbial (svarar på frågan Hur?). Slutar på -t i svenskan.

Er läuft schnell. Han springer snabbt.

Adjektivet böjs i tyskan om det står som attribut framför ett substantiv.

Ich mag den blauen Stoff sehr. Jag tycker mycket om det blåa tyget.
Ich trinke gern deutsches Bier. Jag dricker gärna tyskt öl.

Som attribut har adjektivet antingen stark eller svag ändelse.

Adjektivet har stark ändelse (= samma ändelse som bestämda artikeln) i två fall:

om adjektivet inte föregås av den bestämda artikeln.

Schönes Wetter heute! Vackert väder i dag!
Das Hemd ist aus reiner Seide. Skjortan är av rent siden.
Ich bekam zwanzig rote Rosen. Jag fick tjugo röda rosor.

om adjektivet föregås av oböjd form av följande bestämningsord: ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr

Wir haben ein kleines Problem. Vi har ett litet problem.
Mein jüngerer Bruder hat Geburtstag. Min yngre bror har födelsedag.
Unser neuer Chef heißt Groß. Vår nya chef heter Groß.


Adjektivets starka ändelsar

  MASKULINUM NEUTRUM FEMININUM  
Singular       Plural
NOMINATIV -er -es -e -e
ACKUSATIV -en -es -e -e
DATIV -em -em -er -en
GENITIV -en -en -er -er

I alla övriga fall har adjektivet svag ändelse (-e eller -en).

efter bestämda artikeln: der, das, die

Der frühere Chef hieß Klein. Den förra chefen hette Klein.
Die neue Chefin heißt Margit Weber. Den nya chefen heter Margit Weber.
Die alten Chefs gehen jetzt alle in Pension. De gamla cheferna går nu alla i pension.

efter dieser, jeder, welcher, alle, solche

Diese ausländischen Studenten kommen aus Frankreich. De här utländska studenterna kommer från Frankrike.

efter böjda former av ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr

Mit unserem früheren Chef waren wir sehr zufrieden. Vi var mycket nöjda med vår förra chef.

 

Adjektivets svaga ändelser

  MASKULINUM NEUTRUM FEMININUM  
Singular      

Plural

NOMINATIV  -e  -e  -e  -en
ACKUSATIV  -en  -e  -e  -en
DATIV  -en  -en  -en  -en
GENITIV  -en  -en  -en  -en