Grammatik 
 

Harjoitukset

Adjektiivit

Adjektiivien taivutusperiaate

Adjektiivi ei taivu saksassa

predikatiivina (eli ollessaan sein, werden, bleiben -verbien vierellä substantiivin määreenä ).

Der Stoff ist billig. Kangas on halpaa.
Benzin wird teuer. Bensiinistä tulee kallista.
Diese Waren bleiben billig. Nämä tavarat pysyvät halpoina.

adverbina (eli ilmaistessaan miten/millä tavalla?)

Er läuft schnell. Hän juoksee nopeasti.

Adjektiivi taipuu aina substantiivin edessä attribuuttina.

Ich mag den blauen Stoff sehr. Pidän kovasti sinisestä kankaasta.
Ich trinke gern deutsches Bier. Juon mielelläni saksalaista olutta.

Attribuuttina adjektiivi saa joko vahvan tai heikon taivutuspäätteen.

Vahvan päätteen (= sama pääte kuin määräisessä artikkelissa) adjektiivi saa  kahdessa tapauksessa:

jos sen edellä ei ole mitään artikkelisanaa:

Schönes Wetter heute! Kaunis ilma tänään!
Das Hemd ist aus reiner Seide. Paita on puhdasta silkkiä.
Ich bekam zwanzig rote Rosen. Sain kaksikymmentä punaista ruusua.

jos edellä on jokin artikkelisanoista: ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr  nimenomaan edellä mainitussa (päätteettömässä) muodossa:

Wir haben ein kleines Problem. Meillä on pieni ongelma.
Mein kleiner Bruder hat Geburtstag. Pikkuveljelläni on syntymäpäivä.
Unser neuer Chef heißt Groß. Uusi esimiehemme on nimeltään Groß.


Adjektiivin vahvat taivutuspäätteet

  MASKULIINI NEUTRI FEMINIINI  
Yksikkö       Monikko
NOMINATIIVI -er -es -e -e
AKKUSATIIVI -en -es -e -e
DATIIVI -em -em -er -en
GENETIIVI -en -en -er -er

Heikon päätteen (-e tai -en) adjektiivi saa seuraavissa tapauksissa:

Määräisen artikkelin (der, das, die, ... ) jälkeen

Der frühere Chef hieß Klein. Entisen pomon nimi oli Klein.
Die neue Chefin heißt Margit Weber. Uusi pomo on nimeltään Margit Weber.
Die alten Chefs gehen jetzt alle in Pension. Vanhat pomot lähtevät nyt kaikki eläkkeelle.

Pronominien dieser, jeder, welcher, alle, solche jälkeen

Diese ausländischen Studenten kommen aus Frankreich. Nämä ulkomaalaiset opiskelijat ovat kotoisin Ranskasta.

Artikkelisanojen ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr taivutuspäätteellisten muotojen yhteydessä

Mit unserem früheren Chef waren wir sehr zufrieden. Entiseen pomoomme olimme hyvin tyytyväisiä.

 

Adjektiivin heikot taivutuspäätteet

  MASKULIINI NEUTRI FEMINIINI  
Yksikkö       Monikko
NOMINATIIVI  -e  -e  -e  -en
AKKUSATIIVI  -en  -e  -e  -en
DATIIVI  -en  -en  -en  -en
GENETIIVI  -en  -en  -en  -en