Grammatik
 

Harjoitukset

Substantivoidut adjektiivit ja partisiipit

Adjektiiveja ja partisiippeja voidaan käyttää myös substantiiveina. Ne kirjoitetaan silloin isolla alkukirjaimella. Substantivoituja adjektiiveja ja partisiippeja on kahdenlaisia

henkilöä tarkoittavia, esim.

der Alte / die Alte
ein Alt
er / eine Alte
vanha mies, vanha nainen = ukko, muija
der Bekannte / die Bekannte
ein Bekannt
er / eine Bekannte
miestuttava, naistuttava

 

 

 


asioita tarkoittavia, esim.

das Schöne
etwas Neues

 

 

 

 

 

Substantiiveina käytettävät adjektiivit  ja partisiipit taipuvat adjektiivin tavoin.

 

Henkilöä tarkoittavat substantivoidut adjektiivit ja partisiipit

Miespuolista henkilöä tarkoittavat substantivoidut adjektiivit ja partisiipit ovat suvultaan maskuliineja. Naista tarkoittavat ovat feminiinejä

  MASKULIINI FEMINIINI  
Yksikkö     Monikko
NOMINATIIVI der Alte / ein Alter die /eine Alte  die Alten
Alt
e
AKKUSATIIVI den / einen Alten die /eine Alte die Alten
Alt
e
DATIIVI dem / einem Alten der / einer Alten den Alten
Alten
GENETIIVI des / eines Alten der / einer Alten der Alten
Alt
er

Esimerkkejä


der Abgeordnete /
die Abgeordnete

ein Abgeordneter /
eine
Abgeordnete
 

kansanedustaja
der / die Alte, ein A-er vanha mies, vanha nainen; ukko, muija
der / die Angestellte, ein A-er toimihenkilö
der Beamte, ein B-er (die Beamtin, -nen) virkamies
der / die Behinderte, ein B-er vammainen
der / die Bekannte, ein B-er tuttava
der / die Deutsche, ein D-er saksalainen
der / die Erwachsene, ein E-er aikuinen
der / die Fremde, ein F-er vieras, muukalainen
der / die Gefangene, ein G-er vanki
der Geistliche, ein G-er pappi
der / die Heilige, ein H-er pyhimys
der / die Reisende, ein R-er matkailija
der / die Süchtige, ein S-er päihderiippuvainen tms.
der / die Kranke, ein K-er sairas, potilas
der / die Verlobte, ein V-er kihlattu
der / die Verwandte, ein V-er sukulainen
der / die Vorsitzende, ein V-er puheenjohtaja

Asiaa tarkoittavat substantivoidut adjektiivit

Nämä substantivoidut adjektiivit ovat neutrisukuisia. Jos niiden edellä on  etwas, nichts tai viel ne saavat vahvan taivutuspäätteen.
Jos niitä edeltää määräinen artikkeli tai alles, ne saavat heikon taivutuspäätteen.

  NEUTRI
Yksikkö  
NOMINATIIVI

das / alles Schöne
etwas
/ nichts / viel Schönes

AKKUSATIIVI

das / alles Schöne
etwas
/ nichts / viel Schönes

DATIIVI

dem / allem Schönen
etwas
/ nichts / viel Schönem

GENETIIVI des / alles Schönen

 

Weißt du etwas Neues? Tiedätkö jotakin uutta?
Nein, es gab nichts Interessantes.

En, ei ollut mitään mielenkiintoista.

Ich wünsche dir alles Gute.

Toivotan sinulle kaikkea hyvää.

Das Interessanteste ist die Farbe.

Mielenkiintoisinta olivat värit.

 

Kielten nimitykset

Myös useimmat kielten nimet ovat substantivoituja adjektiiveja. Tavallisesti niitä kuitenkin käytetään ilman artikkelia ja ilman taivutuspäätettä

Ist Finnisch schwerer als Deutsch?

Onko suomi vaikeampaa kuin saksa?

Ingo spricht sehr gut Schwedisch.

Ingo puhuu hyvin ruotsia.

Wie heißt das auf Deutsch?

Mitä se on saksaksi?
 

Jos maan nimen edessä on artikkeli, se saa taivutuspäätteen

 

Der Artikel wurde aus dem Finnischen übersetzt.

Artikkeli käännettiin suomesta.

Übersetzen Sie das bitte ins Deutsche.
 

Kääntäkää tämä saksaksi.