Grammatik 
 

Harjoitukset


Adjektiivien vertailumuodot

 Komparatiivissa adjektiivi saa päätteen -er ja superlatiivissa päätteen -(e)st. Monilla yksitavuisilla adjektiiveilla on lisäksi umlaut (a-ä, o-ö, u-ü).

Er ist älter als ich.. Hän on vanhempi kuin minä.
Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Zugspitze on Saksan korkein vuori.

Komparatiiviin ja superlatiiviin lisätään adjektiivin taivutuspääte, kun se on substantiivin edellä attribuuttina.

Peter ist mein älterer Bruder. Peter on minun vanhempi veljeni.
Uta ist meine jüngste Schwester. Uta on minun nuorin sisareni.

Superlatiivissa käytetään muotoa am … -sten silloin kun adjektiivi on predikatiivina (eli verbien sein, werden und bleiben yhteydessä)

ja  adverbina (eli ilmaisee miten?).

Der Waldweg ist am schönsten. Metsätie on kaunein.
Wo ist das Bier am billigsten? Missä olut on halvinta?
Wie kommt man am schnellsten zum Bahnhof? Miten pääsee nopeimmin rautatieasemalle?

Komparatiivissa -el, -en, -er -päätteisissä adjektiiveissa e putoaa yleensä pois.

Superlatiivin pääte on  -est eikä -st, kun adjektiivi päättyy johonkin seuraavista:

-d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z

Jos viimeinen tavu on painoton, superlatiivissa ei kuitenkaan ole e:tä:

bedeutend, bedeutender, am bedeutendsten, der/die/das bedeutendste

Joidenkin adjektiivien vertailumuodot ovat epäsäännöllisiä.
 

Säännöllisiä vertailumuotoja

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV

interessant
mielenkiintoinen

interessanter

am interessantesten
der/die/das interessant
este

klein
pieni
kleiner am kleinsten
der/die/das kleinste
leise
hiljainen
leiser am leisesten
schlecht
huono
schlechter am schlechtesten
der/die/das schlecht
este
schmal
kapea
schmaler am schmalsten
der/die/das schmalste
schön
kaunis
schöner am schönsten
der/die/das schönste
süß
makea
süßer am süßesten
der/die/das süß
este

 

Vertailumuotoja, joissa on umlaut

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV
alt
vanha
älter

am ältesten
der/die/das älteste

hart
kova

härter am härtesten
der/die/das härteste

jung
nuori

jünger

am jüngsten
der/die/das jüngste

kalt
kylmä
kälter am kältesten
der/die/das kälteste
klug
viisas
klüger am klügsten
der/die/das klügste
kurz
lyhyt
kürzer am kürzesten
der/die/das kürzeste
lang
pitkä
länger am längsten
der/die/das längste
scharf
terävä, väkevä
schärfer am schärfsten
der/die/das schärfste
schwach
heikko
schwächer am schwächsten
der/die/das schwächste
stark
vahva
stärker am stärksten
der/die/das stärkste
warm
lämmin
wärmer am wärmsten
der/die/das wärmste

 

Epäsäännöllisiä vertailumuotoja

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV
dunkel
tumma, hämärä
dunkler am dunkelsten
der/die/das dunkelste
sauer
hapan
saurer am sauersten
der/die/das sauerste
teuer
kallis
teurer am teuersten
der/die das /teuerste
trocken
kuiva
trock(e)ner am trockensten
der/die/das trockenste
gern
mielellään
lieber am liebsten
der/die/das liebste
groß
suuri
größer am größten
der/die/das größte
gut
hyvä
besser am besten
der/die/das beste
hoch
korkea
höher am höchsten
der/die/das höchste
nahe
läheinen, lähellä
näher am nächsten
der/die/das nächste
viel
paljon
mehr am meisten
der/die/das meiste


Vertailusanoja

 

Vertailusanoja

POSITIV Komparativ

genauso ... wie  / ebenso ... wie / so ... wie

Er ist genauso alt wie ich.

Sie ist genauso groß wie meine Schwester

als

Das Taxi ist sicher schneller als der Bus.

sehr

Diese Blumen sind sehr schön.

Das sind sehr schöne Rosen.

 

viel

Die Blumen da sind aber viel schöner.

Im Sommer gibt es viel schönere Blumen.